Sözlə deyə bilmədiklərimizin izharı - sənət

İnsan sevdiyi işin dalınca getdikdə, xoşladığı işi gördükdə dünyanı da gözəl görür.