Azərbaycanda Novruz bayramı

Azərbaycanın bütün bölgələri Novruz bayramını özünəməxsus formada qeyd edir