Blogger Lapşinin Azərbaycana ekstradisiyası

Fevralın 7-də Rusiya-İsrail bloqçusu Aleksandr Lapşin qolları qandallı vəziyyətdə Azərbaycana gətirilib.