"İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması"