milli iqtisadiyyatın şaxələnməsi proseslərinin dəstəklənməsi