ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Bahadur oğlu Babayev