"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında"