Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri, professor Əjdər Ağayev