"Azərbaycan Polisinin 100 illiyi (1918-1920)" medalı