Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Nazirlik bu imtahanların da yeni qayda ilə keçirilməsinə qərar verdi

72
Peşə təhsili müəssisələrində buraxılış imtahanı yeni qaydada keçiriləcək

BAKI, 12 aprel - Sputnik. Təhsil Nazirliyinin Kollegiyası “Peşə təhsili pilləsində təhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası”nı təsdiqləyib.

ONA-nın məlumatına görə, Qayda peşə təhsili müəssisələrində təhsilə cəlb olunmuş sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin attestasiyasına şamil edilmir.

Qaydaya əsasən, peşə təhsili pilləsində təhsilalanların attestasiyası məqsədi ilə cari, aralıq və yekun qiymətləndirmə (attestasiya) keçirilir. Cari qiymətləndirmə tələbənin təhsil proqramında (kurikulumda) müəyyənləşdirilmiş məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətlərini izləmək, bu prosesdə qarşıya çıxan çətinlikləri müəyyən edib, aradan qaldırmaq məqsədi ilə aparılır. Cari qiymətləndirmə zamanı tapşırıqvermə, müsahibə və müşahidə (tələbələrin yeni mövzuya olan maraq səviyyəsinin müəyyən edilməsi) üsullarından istifadə olunur. Cari qiymətləndirmənin nəticələri jurnalda qeyd olunmur. Bu nəticələr barədə “Tələbə kitabçası”nda və “Müəllimin (təlim ustasının) cari qiymətləndirmə dəftəri”ndə yazılı qeydlər aparılır.

Aralıq qiymətləndirmə təhsil proqramında (kurikulumda) hər bir modul və onun tərkib hissəsi olan təlim nəticələrinin tədrisinin sonunda təhsilalanların əldə etdiyi bilik, bacarıq və səriştələrin müəyyən olunması məqsədilə aparılır. Aralıq qiymətləndirmədə tapşırıqvermə üsulundan istifadə olunur. Aralıq qiymətləndirmə iki hissədən  - modulların tərkib hissəsi olan təlim nəticələri üzrə bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi və modulun tədrisi üzrə əldə edilmiş səriştənin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Təlim nəticələri üzrə bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi 1 dərs saatı ərzində aparılır. Modulların tədrisi üzrə əldə edilmiş səriştənin qiymətləndirilməsi təhsil proqramı (kurikulum) üzrə tətbiqi bacarıqları yoxlamağa xidmət edir və istehsalat təliminə ayrılan vaxt hesabına aparılır. Modulların tədrisi üzrə əldə edilmiş səriştənin qiymətləndirilməsi təhsil proqramının (kurikulumun) tərkib hissəsi olan hər bir modulun sonunda peşə təhsili müəssisəsində yaradılan Səriştələrin qiymətləndirilməsi üzrə komissiyanın nəzarəti ilə təhsilverən(lər) tərəfindən aparılır. Səriştələrin qiymətləndirilməsi üzrə komissiya peşə təhsili müəssisəsi tərəfindən tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavininin və yaxud baş ustanın rəhbərliyi ilə işəgötürən müəssisə və təşkilatların 1 nəfər nümayəndəsi, sahə üzrə 1 nəfər mütəxəssis və ixtisas üzrə modulları tədris edən pedaqoji işçilərdən ibarət tərkibdə yaradılır. Səriştələrin qiymətləndirilməsi üzrə komissiyanın tərkibi peşə təhsili müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Modulların tədrisi üzrə əldə edilmiş səriştənin qiymətləndirilməsi üçün tapşırıq təhsilverən tərəfindən hazırlanır, metodiki komissiyada müzakirə edilir və peşə təhsili müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Aralıq qiymətləndirmənin nəticələri 5 ballıq qiymət şkalası (2,3,4,5)  ilə ölçülür və qiymətlər jurnala və tələbənin “Tələbə kitabçası”na yazılır. Aralıq qiymətləndirmədə təhsilalanlar tapşırıq üzrə meyarları 20%-dək yerinə yetirdikdə “2”, 20%-60% yerinə yetirdikdə “3”, 60%-80% yerinə yetirdikdə “4”, 80%-100% yerinə yetirdikdə “5”-lə qiymətləndirilir. Aralıq qiymətləndirmədə üzrsüz səbəbdən iştirak etməyən tələbənin həmin qiymətləndirmələr üzrə balı “0” qəbul olunur və o yekun qiymətləndirməyə buraxılmır.

Yekun qiymətləndirmə təhsilalanların peşələr üzrə bilik, bacarıq, səriştə səviyyəsini və müstəqil işə hazırlığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə istehsalat təcrübəsinin sonunda keçirilir. Yekun qiymətləndirmədə tapşırıqvermə üsulundan istifadə olunur. Yekun qiymətləndirmə iki hissədən  -  ixtisas (sınaq) istehsalat işinin yerinə yetirilməsi  və dövlət buraxılış imtahanının keçirilməsindən ibarətdir. İxtisas (sınaq) istehsalat işləri təhsil proqramına (kurikuluma) uyğun olaraq istehsalat təcrübəsinin son ayı ərzində yerinə yetirilir. Bir tələbənin ixtisas sınaq işi ən çox 8 saat ərzində qiymətləndirilir. İxtisas (sınaq) istehsalat işlərinin siyahısı və məzmunu işəgötürənlərlə razılaşdırılmaqla peşə təhsili müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunur. İxtisas (sınaq) istehsalat işlərinin təşkili, keçirilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavininin rəhbərliyi altında peşə təhsili müəssisəsi tərəfiindən  İxtisas (sınaq) istehsalat işləri üzrə komissiya yaradılır. Komissiyanın tərkibinə tələbənin təhsil aldığı peşə təhsili müəssisəsinin tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavini, baş usta, ixtisası tədris edən istehsalat təlimi ustaları, istehsalat təcrübəsi keçirilən müəssisənin 2 nəfər nümayəndəsi daxil edilir. İxtisas (sınaq) istehsalat işləri tədris emalatxanalarında, tədris istehsalat və təsərrüfat sahələrində də yerinə yetirilə bilər. Ixtisas (sınaq) istehsalat işini qiymətləndirərkən tapşırığın yerinə yetirilməsinin son nəticəsi (keyfiyyəti, vaxt normasına əməl edilməsi və başqa göstəricilər), habelə işin planlaşdırılması, iş yerinin təşkili, iş üsullarının düzgün yerinə yetirilməsi, qabaqcıl metodların tətbiqi, avadanlığın sazlanması və nizamlanması, alətlərin istifadəsi, texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi, elektrik enerjisinə və materialIara qənaət üzrə təhsilalanların bacarıq və vərdişləri nəzərə alınır. İxtisas (sınaq) istehsalat işinin nəticələri 5 ballıq qiymət şkalası (2,3,4,5) ilə ölçülür və qiymətlər jurnala və tələbənin “Tələbə kitabçası”na yazılır. İxtisas (sınaq) istehsalat işində tapşırıq üzrə meyarları 20%-dək yerinə yetirdikdə “2”, 20%-60% yerinə yetirdikdə “3”, 60%-80% yerinə yetirdikdə “4”, 80%-100% yerinə yetirdikdə “5”-lə qiymətləndirilir.

Dövlət buraxılış imtahanı təhsilalanın ixtisasa dair bilik və bacarıq səviyyəsinin yekun qiymətləndirilməsidir. İmtahan təhsil proqramına (kurikuluma) uyğun olaraq ixtisas (sınaq) istehsalat işinin yerinə yetirilməsindən sonra 2 həftə ərzində keçirilir. İmtahan 3 saat ərzində aparılır. İmtahana təhsil proqramı (kurikulum) üzrə tam kursu bitirmiş və ixtisas (sınaq) istehsalat işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirənlər buraxılır. İmtahan peşə təhsili müəssisəsində Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən yaradılan Dövlət Attestasiya Komissiyası  tərəfindən keçirilir. DAK-nın tərkibi peşə təhsili müəssisəsinin direktoru, tədris istehsalat işləri üzrə direktor müavini, müvafiq peşə istiqaməti üzrə 1 nəfər işəgötürənlərin nümayəndəsi, 1 nəfər sahə üzrə mütəxəssis, ixtisası tədris edən ixtisas fənn müəllimlərindən ibarət formalaşdırılır. İşəgötürənlərin nümayəndəsi DAK-ın sədri təyin olunur. DAK-ın tərkibi Agentlik tərəfindən təsdiq edilir. DAK təhsilalanların imtahan suallarına cavabı və yerinə yetirilmiş istehsalat (sınaq) işlərinin qiyməti əsasında təhsilalanları yekun qiymətləndirir. DAK-ın qərarı əsasında məzunlara ixtisas dərəcəsi göstərməklə peşə  təhsili haqqında diplom və ya sertifikat verilir. Yekun qiymətləndirmədə iştirak etməyən və ya qeyri-müvəffəq qiymət almış təhsilalanlar bu Qaydaya uyğun olaraq peşə təhsili müəssisəsinin müəyyən etdiyi vaxtlarda ildə 1  dəfə olmaqla növbəti 2  il müddətində keçirilən yekun qiymətləndirmədə iştirak edə bilərlər. Yekun qiymətləndirmədə iştirak etməyənlərə Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi  “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”na əsasən arayış verilir.

72
Müəllimlərin diaqnostik imtahanı, arxiv şəkli

Bəzi müəllimlər yerdəyişmə müsabiqəsində iştirak edə bilməyəcəklər

5
(Yenilənib 16:52 31.05.2020)
Qeyd edək ki, müəllimlərin yerdəyişməsi müsabiqəsində iştirak üçün sənəd qəbulu 1-5 iyun tarixlərində aparılacaq.

BAKI, 31 may — Sputnik. Təhsil Nazirliyi müəllimlərin yerdəyişməsi müsabiqəsində hansı namizədlərin iştirak edə bilməyəcəyini açıqlayıb.

Sputnik Azərbaycan nazirliyin məlumatına istinadla xəbər verir ki, müddətli əmək müqavilərinin daimiləşdirilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqədə uğur qazanmış müəllimlərlə 2020-2021-ci tədris ilində müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanacaq. Bu səbəbdən həmin şəxslərin cari müsabiqədə iştirakı imkan xaricindədir.

Lakin yerdəyişmə müsabiqəsində uğur qazanan müəllimlər cari ildə keçiriləcək işə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilərlər.

Qeyd edək ki, müəllimlərin yerdəyişməsi müsabiqəsində iştirak üçün sənəd qəbulu 1-5 iyun tarixlərində aparılacaq.

Müəllimlərin iş yeri diaqnostik qiymətləndirilmədə və ya işə qəbul müsabiqəsində iştirak etdiyi ixtisas və müvafiq imtahan nəticəsinə əsasən dəyişdirilir.

İş yerini dəyişmək istəyən müəllimlərlə müsahibə və ya imtahanın keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Bu müsabiqə bir mərhələdə, proqram təminatı tətbiq olunmaqla elektron qaydada həyata keçiriləcək.

Müsabiqədə iştirak edən müəllim diaqnostik qiymətləndirmə və ya işə qəbul imtahanı nəticəsi olduğu halda ikinci ixtisası üzrə iş yerini dəyişə bilər.

5
Əlaqədar
Bu təşəbbüsün heç adını da tutmayın - uşağınızın nə tərbiyəsi olacaq, nə də sağlamlığı
Ey hörmətli müəllim, hər kənddə, hər şəhərdə meyvələrin olsa da, evin yoxdur
Sabahdan müəllimlərin yerdəyişməsi başlayır
Sənəd qəbulu başlanır: kimin şansı daha çoxdur?
Müəllimlərə daha çox ehtiyac duyulan şəhər və rayonlar bəlli oldu
Bakı məktəblərin birində, arxiv şəkli

Müəllimlərə daha çox ehtiyac duyulan şəhər rayonlar bəlli oldu

10
(Yenilənib 13:18 31.05.2020)
Azərbaycanda ən az vakant müəllim yerlərinin olduğu 5 rayon və şəhər Samux (18 yer), Göygöl (15 yer), Xocalı (11 yer), Naftalan (9 yer), Zaqataladır (6 yer)

BAKI, 31 may — Sputnik. Azərbaycanda ümumtəhsil müəssisələrində ən çox və ən az vakant müəllim yerlərinin olduğu rayon və şəhərlərin adları müəyyənləşib.

Sputnik Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin məlumatına istinadla xəbər verir ki, Bakıdan (694 vakant yer) sonra ölkə üzrə ən çox vakant müəllim yeri Ağdamdadır. Bu sırada daha sonrakı yerlərdə Lerik, Yardımlı, Quba, Cəlilabad dayanır.

Hazırda Ağdamda 350, Lerikdə 331, Yardımlıda 319, Qubada 302, Cəlilabadda 277 vakant müəllim yeri var.

Bundan başqa, Masallıda 267, Xaçmazda 262, İmişlidə 198, Astarada 179, Lənkəranda 162, Beyləqanda 158, İmişlidə isə 157 vakant müəllim yeri mövcuddur.

Azərbaycanda ən az vakant müəllim yerlərinin olduğu 5 rayon və şəhər Samux (18 yer), Göygöl (15 yer), Xocalı (11 yer), Naftalan (9 yer), Zaqataladır (6 yer).

10
Əlaqədar
Məhrumiyyət dövrünün praktikası: Müəllimlərlə bağlı yeni qayda nə verəcək
Avropa cəsarətləndi: bizim müəllimlərə mane olan nədir?
İş stajı az olan müəllimlər də güzəştli mənzilə sahib ola biləcəklər
Sabahdan müəllimlərin yerdəyişməsi başlayır
Ey hörmətli müəllim, hər kənddə, hər şəhərdə meyvələrin olsa da, evin yoxdur
Nyu-Yorkda qoruyucu maskada növbədə dayanmış insanlar, arxiv şəkli

ABŞ-dan qorxunc açıqlama: 100 il ərzində ən güclü işsizlik proqnozlaşdırıldı

0
(Yenilənib 19:13 31.05.2020)
ABŞ-ın Əmək Nazirliyi iyunun 5-də işsizliklə bağlı hesabatını açıqlayacaq, dünya əhalisinin beşdə biri işsiz qalacaq.

BAKI, 31 may — Sputnik. ABŞ Böyük Depressiya dövründən sonra işsizliyin ən güclü dalğasını gözləyir. Sputnik Azərbaycan-ın məlumatına görə, bu fikirləri Bloomberg Economics-in analitikləri söyləyiblər.

ABŞ-ın Əmək Nazirliyi iyunun 5-də işsizliklə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Agentliyin iqtisadçıları öz proqnozlarında bildiriblər ki, qurum ölkədə işsizliyin 19,6 faizə qədər artacağını bəyan edəcək. Bu isə son 100 il ərzində ən yüksək işsizlik göstəricisidir. Agentlikdə gözləyirlər ki, ilin yekunları üzrə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşəcək və iqtisadiyyatın bərpası hesabına 10 faiz təşkil edəcək.

Daha əvvəl bildirilib ki, Avropanın əmək bazarı ən güclü uçurumla üzləşib. Almaniyada işsizlik 2008-2009-cu illərin maliyyə böhranı dövründəki səviyyə ilə nisbətdə daha da artıb. 

Boston Consulting Group-un qiymətləndirməsinə görə, növbəti iki-üç ayda dünyada koronavirus pandemiyasının nəticələri səbəbindən hər altıncı sakin işsiz qala bilər. Əmək gəlirlərinin itirilməsi 3,4 trilyon dollar səviyyəsinə çatacaq, işsizliyin səviyyəsi isə 17 faiz olacaq.

0
Mövzu:
Dünyanı cənginə almış bəla
Əlaqədar
ABŞ-da iğtişaşlar yeni mərhələdə - Məsələyə Pentaqon qarışır
Pandemiyanın "faydaları" - Evləri daha ucuz ala biləcəyik
Etiraz aksiyaları koronavirusu yaya bilər – Minnesota qubernatoru narahatlığını bildirdi
Qədir ağacları və zorən dəyərli kadrlar - "öz istəyimlə gedirəm" bundan belə qiymətə minir
Varlıların qidası: ət sadə amerikalılar üçün əlçatmaz olub