Küldən üzük, Papanın futbol keyfi, Kabil aeroportunda yaşananlar - ötən həftə kadrlarda