Asim Mollazadə

"Bu oyunda qalib yoxdur, hamı məğlub olacaq"

2203
(Yenilənib 17:48 18.02.2016)
Asim Mollazadə: "Biz bu gün Rusiya-Türkiyə qarşıdurması ilə deyil, Rusiya-NATO qarşıdurması ilə üz-üzəyik. Problemin həlli də Rusiya ilə NATO-nun münasibətlərinin düzəlməsindən keçir"

Bu gün həm dünyada, həm də Azərbaycanda narahatlıq doğuran proseslər gedir. Dünya Orta Şərq və enerji maraqları uğrunda müharibə müharibələr apararkən, Azərbaycan da neft asılılığının yaratdığı iqtisadi böhranla çarpışmaqdadır.

Sputnik-in əməkdaşı dünyada və Azərbaycanda baş verən bu təlatümlər, onlardan çıxış yolları ilə bağlı illərin təcrübəli siyasətçisi, Milli Məclisin deputatı və Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə ilə söhbətləşib.

- Asim bəy, dünyadakı iqtisadi və geopolitik oyunların intensivləşdiyi bu dönəmdə, Sizin yaxşı tanıdığınız Amerika yenidən şist neftinin hasilatına başladı və alternativ enerjiyə keçidə start verdi. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu, neft üzərində qurulan böyük bir oyunun tərkib hissəsidir, bunun heç bir gələcəyi yoxdur və yenə də dünya ənənəvi enerji mənbələrindən asılılığını davam etdirəcək. Bu fikirlərə qatılırsız?

— Mən bu fikirlərə qatılmıram. Söhbət ondan gedir ki, yeni enerji mənbələri və yüksək texnologiyaların tətbiqi, artıq dünyada mənzərəni dəyişdirib. Söhbət məsələn, müvafiq batareyalardan gedir ki, yanacağı elektrik enerjisi əvəz edəcək. ABŞ-da, Avropada, Yaponiyada alternativ enerjidən, günəş, külək və bir sıra başqa enerji mənbələri ilə bağlı ixtiralar ona gətirib çıxarıb ki, bir sıra ölkələr, o cümlədən, Çin ənənəvi enerjidən başqa məqsədlər üçün istifadə etməyi qarşıya qoyub. Bu, neftdən birdəfəlik imtinaya səbəb olmayacaq. Amma artıq neft kimyəvi proseslərdə yanacaq kimi deyil, başqa sahələrdə başqa məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Qazın maye forması, kompressor forması ona gətirib çıxarır ki, hətta qazı boru xəttləri olmadan da dünya bazarına çıxarmaq mümkündür. Mən burada Qətərin və ABŞ-ın təcrübəsini göstərə bilərəm ki, onlar qazı tankerlər vasitəsilə xarici bazarlara ötürürlər. İngiltərə özünü məhz Amerikanın mayeləşdirilmiş qazı vasitəsilə təmin edə bilir. Bu istiqamətdə Azərbaycanın da, Xəzər hövzəsi ölkələrinin də böyük potensialı var. Bu gün Azərbaycanın iştirak etdiyi İpək Yolu nəqliyyat sistemi də bu prosesləri daha da gücləndirməyə imkan yarada bilər. Təəssüf ki, bəzi mühafizəkar düşüncəli siyasətçilər səhv olaraq neft və qaz borularından siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Onlar enerji amili ilə təzyiq göstərərək kimisə öz təsir dairələrində saxlamaq niyyətlərindən daşınmalıdırlar. Çünki dünya sürətlə dəyişir və yeni texnologiyalara malik olan ölkələr də sürətlə yeni imkanlar qazanır.

- İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransında dedi ki, Azərbaycan postneft dövrünə 2030-cu ildən sonra hazırlaşırdı. Sizcə, artıq Azərbaycanda postneft dövrünün başlandığını demək olar?

— Bu, Azərbaycan üçün tamamilə düzgün fikirdir. Neftin qiymətində baş verən kəskin dəyişikliklər Azərbaycanı öz iqtisadiyyatını diversifikasiya etməyə məcbur edir. Eyni zamanda neft və qazla bağlı hansısa yeni imkanlar olacaqsa, bu, ancaq şaxələndirilmiş iqtidisadiyyatın daha da gücləndirilməsinə dəstək verə bilər. Azərbaycan öz iqtisadi uğurunu məhz liberal iqtisadiyyatın formalaşdırılması ilə əldə edə bilər. Biz yeni informasiya texnologiyalarını, turizmi, ənənəvi aqrar sektoru inkişaf etdirə bilsək, dünyanın nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasında da Azərbaycan öz imkanlarından yararlana bilsə, iqtisadiyyatımızın enerjidən asılılığını azaltsaq, problemlərimizi həll edə bilərik. Neft-qaz amili hər zaman Azərbaycan xalqı qarşısında öz xidmətini göstərib. Bu amil yenə də gündəmdə qalacaq. Ancaq biz iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı ilə Azərbaycanın inkişafına nail ola biləcəyik.

- Manatın gücləndirilməsi üçün rezerv fonddakı vəsaitlər xərcləndi, nəticədə demək olar ki, bu fond əriyib. Belə olan təqdirdə, Azərbaycan post-neft dövründə iqtisadiyyatda və beynəlxalq siyasətdə hansısa uğurlar əldə edə bilərmi?

— Azərbaycanın rolunu təkcə neft və enerji amili ilə bağlasaq, bu, ölkənin zəifləməsinə xidmət edə bilər. Mən burada Azərbaycanın geostrateji önəmi, tranzit əhəmiyyəti ilə yanaşı dəyərlərini də nəzərdə tuturam. Azərbaycanın dəyərlərindən, mədəniyyətindən, multikulturalizmindən danışmaq lazımdır. Bu gün dünyada çox təhlükəli proseslər gedir. Dünya orta əsrlər zülmətinə qayıdıb. Dinlərin, təriqətlərin qanlı toqquşmaları, bir-birilərini qəbul etməmələri baş alıb gedir. Dünya bu gün sivilizasiyalı dialoq axtarışındadır. Azərbaycan isə tarixən sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin əməkdaşlıq təcrübəsinə malikdir. Düşünürəm ki, bu amil Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərəcək. Onun ilk növbədə turizmin, yeni texnologiyaların inkişafına öz töhfələri ola bilər. Azərbaycan tarixən İslam və Türk dünyasının lideri olub. Şərqdə ilk dünyəvi dövləti qurub, qadınların cəmiyyətdə və siyasətdə rolunu müəyyənləşdirib, dünya mədəniyyəti ilə öz mədəniyyətinin vəhdətini yarada bilib. Düşünürəm ki, dünya üçün Azərbaycanın neftdən daha üstün və daha güclü dəyərləri var.

- Dünyada baş verənlər, xüsusilə Orta Şərqdəki kataklizmlər onu göstərir ki, bütün davalar enerji mənbələri üzərində hökmranlıq uğrundadır. Amma Sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, bu daha çox mədəniyyətlər, sivilizasiyalararası problemdir. Əslində real problem nədədir?

— Real problem dünyanın bəyan etdiyi dəyərlərlə əməlləri arasındakı ziddiyyətlərlə bağlıdır. Dəyərlərlə bağlı daha çox səmimi olmaq lazımdır. Mənəvi dəyərlərə və insan amilinə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Siz Orta Şərq dediniz. Amma dünyanın digər yerlərində də biz bu prosesləri görürük. Tarixən belə olub və mən də böyük imperiyaların toqquşmalarını sadəcə "sülhlə nəticələnən oyunlar nəzəriyyəsi" kimi qiymətləndirirəm. Hər zaman düşünürəm ki, çıxış yolu məhz əməkdaşlıqda və qarşılıqlı hörmətdədir. Azərbaycanın bəlkə də yeganə uğuru fərqli mədəniyyətlərə, dinlərə, etnik mənşəyi olan insanlara hörmətlə yanaşa bilməsindədir. Biz buna görə burada fərqli mühit yarada bilmişik. Dünya da buna gəlməlidir. Gücə deyil, hüququn aliliyinə riayət etməyə böyük ehtiyac var, haqq-ədalətin aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə ehtiyac var, güclünün öz istəklərini diqtə etməsinə deyil. Xırda dövlətlərin, xırda xalqların hüquqlarına da hörmətlə yanaşmaq, insanlığı qoruyan amillərdən biridir.

- Sizcə bu gün Suriyada nə baş verir? Türkiyə bombalayır, Rusiya bombalayır, İran bombalayır, Əsəd bombalayır, İŞİD, başqa terror təşkilatları da həmçinin…

— Bir sıra ölkələr öz istəklərini gerçəkləşdirmək üçün Suriyanı poliqona, fərqli qüvvələrin toqquşma meydanına çevirib. Səbəblərdən biri də bu ölkənin daxilində olan ziddiyyətlərin belə qabarıq formada və artıq zor müstəvisinə keçməsidir. Proseslər elə zor müstəvisində də davam edir. Təssüf ki, artıq söhbət hansısa hüquqdan, dövlət idarəçiliyindən getmir, fərqli düşüncəyə və mədəniyyətlərə malik olan qüvvələrin toqquşmasından gedir. Suriya üzərindən oyunlar gedir. Bu oyunların da qalibi olmayacaq. Hamı məğlub olacaq. Eyni proseslər tək Suriyada deyil, Liviyada da, İraqda da gedir. Bu, postimperialist məkanda imperiyaların yenidən toqquşması nəticəsində xalqlar, günahsız insanlar əziyyət çəkir.

- Suriya münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq Rusiya və Türkiyənin münasibətləri ciddi surətdə zədələnib. Belə söhbətlər gəzdi ki, Azərbaycan onların arasında sülhün yaranmasına vasitəçilik edə bilər. Siz bu müstəvidə Azərbaycanın vasitəçiliyini, rolunu necə görürsüz?

— Türkiyə Azərbaycan üçün qardaş, ona ən yaxın olan ölkədir. Rusiya ilə də Azərbaycanın tarixi tərəfdaşlığı və müsbət münasibətləri var. Belə bir gərginlik Azərbaycanın maraqlarına xələl gətirir. Amma burada Azərbaycanın rolunu şişirtməyə də ehtiyac yoxdur. Əslində biz Rusiya-Türkiyə qarşıdurması ilə deyil, Rusiya-NATO qarşıdurması ilə üz-üzəyik. Mən problemin həllini də Rusiya ilə NATO-nun münasibətlərinin düzəlməsində görürəm. Türkiyəyə də təkcə Türkiyə kimi deyil, NATO-nun bölgədəki ən əsas qüvvəsi kimi baxılmalıdır.

2203
Teqlər:
münaqişə, Asim Mollazadə, Suriya, Rusiya, Yaxın Şərq, Türkiyə, Azərbaycan
Əlaqədar
Azərbaycan XİN Suriya böhranı ilə bağlı mövqeyini açıqladı
Kerri Əsədi Suriyaya quru qoşunlarının yeridilməsi ilə hədələyib
Suriyada müharibə qızışır: NATO qırıcılarını bu ölkəyə göndərir
Əhməd Davudoğlu: Suriya-Türkiyə sərhədinə 15 minə yaxın insan gəlib
İlham Əliyevin Suriya mesajlarının pərdəarxası
İlham Əliyev Londonda "Suriyaya və regiona dəstək" konfransında iştirak edir

Politoloq: “Bu razılaşma Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra ən böyük uğur sayıla bilər”

39
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, gərək SSRİ dağıldıqdan sonra yatağın birgə istismarı ilə bağlı razılığa gəlinəydi
Elxan Şahinoğlu: “Azərbaycan-Türkmənistan arasındakı anlaşmazlıqlar keçmişdə qaldı”

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu Sputnik Azərbaycan-a deyir ki, imzalanmış bu memorandum Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra bu il ərzində qazandığımız ən böyük uğur sayıla bilər:

“İki ölkə arasında 25 ildir mübahisə davam edirdi. SSRİ dönəmində bu yataq Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf edilmişdi. Gərək SSRİ dağıldıqdan sonra yatağın birgə istismarı ilə bağlı razılığa gəlinəydi. Bu memorandum yeni uğurları gətirə bilər. Gəlinən razılıqlar hər kəsin faydasınadır. Memorandumun imzalanması ilə Azərbaycan-Türkmənistan arasındakı anlaşmazlıqlar keçmişdə qaldı”.

Elxan Şahinoğlunun geniş şərhinə audiofaylda qulaq asa bilərsiniz

39
Məktəbli

Sönük təhsil ya niyə bir uşağın videosu digər uşağa dərslikdən daha maraqlıdır?

28
(Yenilənib 23:18 25.01.2021)
Koronavirus pandemiyası artıq bir ilə yaxındır uşaqları məktəbdən uzaq salıb. Bir neçə il öncə hər addımda rastlaşdığımız planşet və telefonun ziyanından bəhs edən videolar da nədənsə yoxa çıxıb.

Koronavirus pandemiyası artıq bir ilə yaxındır uşaqları məktəbdən uzaq salıb. Bir neçə il öncə hər addımda rastlaşdığımız planşet və telefonun ziyanından bəhs edən videolar da nədənsə yoxa çıxıb. Televiziya ekranından hər gün “evdə qal, özünü qoru” çağırışları səbəbindən hətta virtual dünyadan uzaq olan hər bir məktəbli artıq onlayn həyat yaşamağa məhkum olub. 

Dərsin biri bir vaxt başlayır, digəri başqa vaxt

Evdə bir neçə uşağı olan ailələrdə vəziyyət olduqca maraqlıdır. Uşağın biri səhər növbəsində məşğul olur, digəri günorta. Dərsin biri bir vaxt başlayır, digəri başqa vaxt. Hansı otağa girsən, əlində planşet və ya telefon tutmuş övladına rast gəlirsən. Təhsil Nazirliyindən qəribə göstərişlər də gəlir: nə bilim, məktəbliyə ağ köynək, qalstuk geyindirib planşetin qarşısında əyləşdirmək lazımdır. Məktəbli də əlini əlinin üzərinə qoyub ekrana baxmalıdır.

30 ildir müstəqillik əldə etmişik, dünyanın ən aparıcı təhsil sistemləri ilə tanış olmuşuq, amma sovetdən qalma qaydalardan hələ də bərk-bərk yapışırıq. Bir az rahatlığı var uşağın, onu da əlindən almaq istəyirik. Ciddi məsələlər isə qalır kənarda.

Uşağın təhsilə marağının azalması elə mənasız dərsliyə, yararsız testə bağlıdır. Məktəbliyə təsviri-incəsənət testində verilən suallara nəzər yetirsək, mənzərənin nə yerdə olduğunu anlaya bilərik. Sual: “Hansı söz latın dilində tərcümədə rəng deməkdir”. 3 cavab: a. Color b. Kolorit c. Fon. Uşaq Azərbaycan dilində oxuyur “color”, deyirsən “kolor”, deyir, axı “color” yazılıb, nə olan bir şeydir? İbtidai sinif şagirdi nə bilir latın dili nədir? Latın dilini yalnız Tibb Universiteti və filologiya fakültələrində keçirlər. Lotereya oynayır elə bil. Ağlına gələn bir cavabı verməlidir.

Ya da, belə bir sual: Cümləni tamamla – “Toxuculuq sənətində ipliyin hörülən düyünü..., bu ilməni saxlayan əsas iplər isə …, adlanır”. Özü də cavaba görə düz 15 bal verilir. Bəli, təsviri incəsənət kitabında bu barədə məlumat var, düyün ilmədir, əsas iplər isə əriş. Bunları heç bir halda uşaq yadda saxlaya bilməyəcək. Adi söz yığınıdır, gərək biliyi möhkəmləndirən əyani vəsait olsun, uşaq xalçanı gözü ilə görsün, ya da xalça toxumağı əks etdirən animasiya filminə baxsın, beş-on dəfə təkrarlasın. Xalça muzeyində olsun, əlini ilməyə və ərişə toxundursun. Yoxsa bu bilik qazanmaq yox, vaxt ötürməkdən başqa bir şey deyil.

Müəllim ya ciy-ciy ciyildəyir, ya “ç” əvəzinə “ts” deyir

Valideyn evdə karantində oturduqca, hər gün ibtidai sinif müəlliminin qüsurlu nitqinə qulaq asmağa məcbur olur. Bu nitq öz-özünə düzələn iş deyil axı, bunu işə götürəndə bir baxan olmayıb yəqin. Müəllim ya ciy-ciy ciyildəyir, ya “ç” əvəzinə “ts” deyir, ya da nəsə başqa qüsura yol verir. İbtidai sinif dərsliklərində isə o qədər problem var, sözlə deyiləsi deyil. 3-cü sinif şagirdi heç Salur Qazan sözünü əməlli-başlı deyə bilmir, Qaraca çobanın kimliyini də anlamır. Oxuyur, amma anlamır. “Dədə Qorqud” dastanı kiçik uşaq beyni üçün anlaşılmaz bir məfhuma çevrilir. Dastana həm də gərək vizual baxasan, film hələ uşağa çətin gəlir, ayrı-ayrı səhnələrin isə animasiya variantı ya yoxdur, ya da anlaşıqlı deyil. Ümumiyyətlə, fərli vizual görüntünün olmamasından əziyyət çəkirik.

Animasiya yoxdur, müasir filmlər çəkilmir. Əslində, Azərbaycanda Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə həm “Dədə Qorqud”, həm “Koroğlu” dastanlarının yeni versiyaları çoxdan çəkilməli idi. Animasiyası da, bədii və hətta sənədli filmləri də olmalı idi. Uşaqlar üçün adaptasiya olunmuş animasiya filmləri həm gözəl nitqi olan aktyorların ifasında səsləndirilməli idi. Bu günün uşağı çox böyük imkana malikdir. "Disney" filmlərinə HD formatda baxırsa, artıq ağ-qara Azərbaycan filmlərinə baxmaqda maraqlı deyil, o filmlər bir qədər primitiv görünür müasir uşağa. Dünya kinosu və animasiyasında maraqlı süjetlər dəfələrlə çəkilib. Şekspirin “Hamlet” əsərinin onlarla versiyası var. Amma biz Qaraca Çobanı uşağa izah edə bilmirik.

Eləcə də Süleyman Sani Axundovun “Qaraca qız” əsərinin məğzini də ibtidai sinif şagirdinə izah etmək asan məsələ deyil. Hadisələr ötən əsrin əvvəlində baş verib, bu günün uşağı bunlardan xeyli uzaqdır. 1966-cı ildə çəkilmiş film də bir qədər köhnəlib. Klassik ədəbiyyata yeni baxış bucağından baxmağın vaxtı çatıb.

Azərbaycan interneti məlumat baxımından olduqca kasaddır

Hazırda dünya kinosunda hətta klassik süjetləri müasir interpretasiyada təqdim etmək ənənəsi yer alıb. Məsələn, detektiv janrının banilərindən biri olan ingilis yazıçısı Artur Konan Doylun “Şerlok Holmsun macəraları” əsəri dəfələrlə ekranlaşdırılıb. Kraliça Viktoriyanın dövründə yaşamış Şerlok Holms və doktor Vatsonun macəralarını elə Böyük Britaniyada yenidən çəkiblər. “Şerlok” serialında detektiv ustadı yeni texnologiyalardan məharətlə istifadə edir, elə bil anadan olandan smartfonla yatıb-durub. Çox maraqlı və cəlbedici bir serialdır, tam müasir formatda, amma klassik süjet xətti gözlənilməklə çəkilib. Klassik ədəbiyyata maraq yaratmağın yollarından biri də əsərlərə yanaşmada yenilik tətbiq etməkdən keçir.

Azərbaycan interneti məlumat baxımından olduqca kasaddır. Uşaqların informasiya tələbatını ödəməkdə acizdir bir növ. Dərsliklərdə verilən materiallar çox vaxt isə nə ibtidai sinif şagirdinin dünyagörüşünə uyğundur, nə də söz bazasına. Müasir uşaq dərsi hərtərəfli qavramaq istəyir, bunun üçün isə imkan yoxdur. Klassik filmlər yenilənmir, animasiya filmləri çəkilmir, Qaraca qız, Salur Qazan, Koroğlu, Dədə Qorqud və digər personajların kimliyini bildirən videolar, infoqrafikalar və ya videoinfoqrafikalar da yoxdur. Kimdir Salur Qazan? Şagird adı axtarışda yazmaqla görüntülü məlumata çıxış əldə edə bilərdi. Uşaqlar heç axtarış sistemində heç nəsə yazmaq belə istəmirlər. Süni intellektə səs atmaqla nəticə gözləyirlər.

Məktəbli bu internet “ulduz”larının davranışını təkrarlamaqdan həzz alır

Bu günün məktəblisi Azərbaycan kanallarına baxmır, maraqlı deyil. “Youtube”-un Azərbaycan seqmentində kontent axtarsa da, tapa bilmir, tapsa da, ona maraqlı deyil. İnternetdə Rusiya və Ukraynadan olan Katya, Maksim, Vlad, Kamil və Aminka, Nastya, Diana, Roma, Amelka Karamelka kimi yutuberlərlə yanaşı adını bilmədiyimiz onlarla Çin və Koreya blogerlər var. Nə qədər desən, atlanıb düşsünlər, danışsınlar, saç-başını rəngləsinlər, ev-eşiyi dağıtsınlar. Bir müddət sonra baxırsan, uşaqlar evdə salamat bir nəsə qoymayıblar: əşyaları kəsib doğrayıb, sonra da rəngləyiblər. Kimsə də özünü bu avara qızlara bənzətmək üçün hətta öz saçını belə kəsə bilər. Evin divarını da, üz-gözü də rəngləmək adi məsələdir. Məktəbli həmin bu internet “ulduz”larının davranışını təkrarlamaqdan həzz alır. Qaraca çoban isə orta əsrlərdən gələn bir qəhrəmandır, film özü də bir az köhnəlib, uşağa maraqlı deyil.

"TikTok", "Instagram", "Youtube" kimi platformalarda bizim blogerlərin səsi gəlmir. Gəlsə də, elə “Amelka Karamelka” kimi mənasız bir kanaldan heç də yaxşı deyil. Məktəbliyə nə bir dərslik, nə də bir fərli kontent təklif edə bilmirik. Bir alternativi yoxdur. Bu boyda sivilizasiya qurmuşuq, amma uşaqlara digər uşaqların qurduğu səhnələr daha maraqlıdır. Nə qədər mənasız olsa da, baxacaqlar. “Çelenc”, “otkusi, lizni ili niçeqo”, “sirenoqolovıye” kimi ifadələr onların dilindədir.

Ya özümüz nəsə yaratmalıyıq, ya da əcnəbi blogerlər bizim uşaqlardan özlərinə bənzər “dəli yığıncağı” yaradacaqlar. Özü də burada həm Mədəniyyət Nazirliyi, həm Təhsil Nazirliyi birgə çalışmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyi köhnəlmiş kontenti yeniləməli, yeni formatda bədii və animasiya filmləri çəkməli, Təhsil Nazirliyi isə nitqi qüsurlu müəllimlər üçün natiqliq kursları təşkil etməklə təsdiqlədiyi dərsliklərə yenidən nəzər salmalıdır. Yoxsa, uşaqlar əldən gedəcək. Valideynlər də hərdənbir övladları ilə söhbət etsələr, ən azı xarici dildə filmə baxan uşaqları doğma Azərbaycan dilini unutmazlar.

28
Yaponiyada qoruyucu maskada olan insanlar

Avropanın "ağ siyahısı": yaponları oradan silirlər

0
(Yenilənib 00:58 27.01.2021)
Avropa Birliyi sərhədlərini Yaponiya vətəndaşlarının üzünə bağlamağa hazırlaşır. Bu ölkənin "ağ siyahı"dan çıxma ehtimalı yüksəkdir

BAKI, 27 yanvar - Sputnik. Avropa Birliyi ölkələrinə gəlməyə icazəsi olan insanların siyahısından Yaponiya vətəndaşları çıxarıla bilər.

Sputnik Azərbaycan bildirir ki, Avropa Birliyinin bu niyyəti barədə Bloomberg öz mənbələrinə istinadən yazır. 

Agentliyin məlumatına görə, bu qərar Yaponiyada koronavirusa yoluxmanın artması ilə bağlıdır.  

Mənbə bildirib ki, Avropa Birliyinin yenilənmiş "ağ siyahısı"nda cəmi yeddi ölkə olacaq və yalnız bu ölkələrin vətəndaşları AB-yə üzv ölkələrə səyahət edə biləcəklər. 

Siyahıdakı "xoşbəxtlər" isə Avstraliya, Çin, Yeni Zelandiya, Ruanda, Sinqapur, Cənubi Koreya və Tailanddır. COVID-19-a yoluxma sayının kəskin artması səbəbindən Böyük Britaniya bu siyahını yanvarın 1-dən tərk edib. 

0
Teqlər:
Koronavirus, qadağa, Avropa Birliyi, vətəndaşlar, Yaponiya
Mövzu:
Yeni tip koronavirus pandemiyası