Asim Mollazadə

"Bu oyunda qalib yoxdur, hamı məğlub olacaq"

2201
(Yenilənib 17:48 18.02.2016)
Asim Mollazadə: "Biz bu gün Rusiya-Türkiyə qarşıdurması ilə deyil, Rusiya-NATO qarşıdurması ilə üz-üzəyik. Problemin həlli də Rusiya ilə NATO-nun münasibətlərinin düzəlməsindən keçir"

Bu gün həm dünyada, həm də Azərbaycanda narahatlıq doğuran proseslər gedir. Dünya Orta Şərq və enerji maraqları uğrunda müharibə müharibələr apararkən, Azərbaycan da neft asılılığının yaratdığı iqtisadi böhranla çarpışmaqdadır.

Sputnik-in əməkdaşı dünyada və Azərbaycanda baş verən bu təlatümlər, onlardan çıxış yolları ilə bağlı illərin təcrübəli siyasətçisi, Milli Məclisin deputatı və Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə ilə söhbətləşib.

- Asim bəy, dünyadakı iqtisadi və geopolitik oyunların intensivləşdiyi bu dönəmdə, Sizin yaxşı tanıdığınız Amerika yenidən şist neftinin hasilatına başladı və alternativ enerjiyə keçidə start verdi. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu, neft üzərində qurulan böyük bir oyunun tərkib hissəsidir, bunun heç bir gələcəyi yoxdur və yenə də dünya ənənəvi enerji mənbələrindən asılılığını davam etdirəcək. Bu fikirlərə qatılırsız?

— Mən bu fikirlərə qatılmıram. Söhbət ondan gedir ki, yeni enerji mənbələri və yüksək texnologiyaların tətbiqi, artıq dünyada mənzərəni dəyişdirib. Söhbət məsələn, müvafiq batareyalardan gedir ki, yanacağı elektrik enerjisi əvəz edəcək. ABŞ-da, Avropada, Yaponiyada alternativ enerjidən, günəş, külək və bir sıra başqa enerji mənbələri ilə bağlı ixtiralar ona gətirib çıxarıb ki, bir sıra ölkələr, o cümlədən, Çin ənənəvi enerjidən başqa məqsədlər üçün istifadə etməyi qarşıya qoyub. Bu, neftdən birdəfəlik imtinaya səbəb olmayacaq. Amma artıq neft kimyəvi proseslərdə yanacaq kimi deyil, başqa sahələrdə başqa məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Qazın maye forması, kompressor forması ona gətirib çıxarır ki, hətta qazı boru xəttləri olmadan da dünya bazarına çıxarmaq mümkündür. Mən burada Qətərin və ABŞ-ın təcrübəsini göstərə bilərəm ki, onlar qazı tankerlər vasitəsilə xarici bazarlara ötürürlər. İngiltərə özünü məhz Amerikanın mayeləşdirilmiş qazı vasitəsilə təmin edə bilir. Bu istiqamətdə Azərbaycanın da, Xəzər hövzəsi ölkələrinin də böyük potensialı var. Bu gün Azərbaycanın iştirak etdiyi İpək Yolu nəqliyyat sistemi də bu prosesləri daha da gücləndirməyə imkan yarada bilər. Təəssüf ki, bəzi mühafizəkar düşüncəli siyasətçilər səhv olaraq neft və qaz borularından siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Onlar enerji amili ilə təzyiq göstərərək kimisə öz təsir dairələrində saxlamaq niyyətlərindən daşınmalıdırlar. Çünki dünya sürətlə dəyişir və yeni texnologiyalara malik olan ölkələr də sürətlə yeni imkanlar qazanır.

- İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransında dedi ki, Azərbaycan postneft dövrünə 2030-cu ildən sonra hazırlaşırdı. Sizcə, artıq Azərbaycanda postneft dövrünün başlandığını demək olar?

— Bu, Azərbaycan üçün tamamilə düzgün fikirdir. Neftin qiymətində baş verən kəskin dəyişikliklər Azərbaycanı öz iqtisadiyyatını diversifikasiya etməyə məcbur edir. Eyni zamanda neft və qazla bağlı hansısa yeni imkanlar olacaqsa, bu, ancaq şaxələndirilmiş iqtidisadiyyatın daha da gücləndirilməsinə dəstək verə bilər. Azərbaycan öz iqtisadi uğurunu məhz liberal iqtisadiyyatın formalaşdırılması ilə əldə edə bilər. Biz yeni informasiya texnologiyalarını, turizmi, ənənəvi aqrar sektoru inkişaf etdirə bilsək, dünyanın nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasında da Azərbaycan öz imkanlarından yararlana bilsə, iqtisadiyyatımızın enerjidən asılılığını azaltsaq, problemlərimizi həll edə bilərik. Neft-qaz amili hər zaman Azərbaycan xalqı qarşısında öz xidmətini göstərib. Bu amil yenə də gündəmdə qalacaq. Ancaq biz iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı ilə Azərbaycanın inkişafına nail ola biləcəyik.

- Manatın gücləndirilməsi üçün rezerv fonddakı vəsaitlər xərcləndi, nəticədə demək olar ki, bu fond əriyib. Belə olan təqdirdə, Azərbaycan post-neft dövründə iqtisadiyyatda və beynəlxalq siyasətdə hansısa uğurlar əldə edə bilərmi?

— Azərbaycanın rolunu təkcə neft və enerji amili ilə bağlasaq, bu, ölkənin zəifləməsinə xidmət edə bilər. Mən burada Azərbaycanın geostrateji önəmi, tranzit əhəmiyyəti ilə yanaşı dəyərlərini də nəzərdə tuturam. Azərbaycanın dəyərlərindən, mədəniyyətindən, multikulturalizmindən danışmaq lazımdır. Bu gün dünyada çox təhlükəli proseslər gedir. Dünya orta əsrlər zülmətinə qayıdıb. Dinlərin, təriqətlərin qanlı toqquşmaları, bir-birilərini qəbul etməmələri baş alıb gedir. Dünya bu gün sivilizasiyalı dialoq axtarışındadır. Azərbaycan isə tarixən sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin əməkdaşlıq təcrübəsinə malikdir. Düşünürəm ki, bu amil Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərəcək. Onun ilk növbədə turizmin, yeni texnologiyaların inkişafına öz töhfələri ola bilər. Azərbaycan tarixən İslam və Türk dünyasının lideri olub. Şərqdə ilk dünyəvi dövləti qurub, qadınların cəmiyyətdə və siyasətdə rolunu müəyyənləşdirib, dünya mədəniyyəti ilə öz mədəniyyətinin vəhdətini yarada bilib. Düşünürəm ki, dünya üçün Azərbaycanın neftdən daha üstün və daha güclü dəyərləri var.

- Dünyada baş verənlər, xüsusilə Orta Şərqdəki kataklizmlər onu göstərir ki, bütün davalar enerji mənbələri üzərində hökmranlıq uğrundadır. Amma Sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, bu daha çox mədəniyyətlər, sivilizasiyalararası problemdir. Əslində real problem nədədir?

— Real problem dünyanın bəyan etdiyi dəyərlərlə əməlləri arasındakı ziddiyyətlərlə bağlıdır. Dəyərlərlə bağlı daha çox səmimi olmaq lazımdır. Mənəvi dəyərlərə və insan amilinə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Siz Orta Şərq dediniz. Amma dünyanın digər yerlərində də biz bu prosesləri görürük. Tarixən belə olub və mən də böyük imperiyaların toqquşmalarını sadəcə "sülhlə nəticələnən oyunlar nəzəriyyəsi" kimi qiymətləndirirəm. Hər zaman düşünürəm ki, çıxış yolu məhz əməkdaşlıqda və qarşılıqlı hörmətdədir. Azərbaycanın bəlkə də yeganə uğuru fərqli mədəniyyətlərə, dinlərə, etnik mənşəyi olan insanlara hörmətlə yanaşa bilməsindədir. Biz buna görə burada fərqli mühit yarada bilmişik. Dünya da buna gəlməlidir. Gücə deyil, hüququn aliliyinə riayət etməyə böyük ehtiyac var, haqq-ədalətin aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə ehtiyac var, güclünün öz istəklərini diqtə etməsinə deyil. Xırda dövlətlərin, xırda xalqların hüquqlarına da hörmətlə yanaşmaq, insanlığı qoruyan amillərdən biridir.

- Sizcə bu gün Suriyada nə baş verir? Türkiyə bombalayır, Rusiya bombalayır, İran bombalayır, Əsəd bombalayır, İŞİD, başqa terror təşkilatları da həmçinin…

— Bir sıra ölkələr öz istəklərini gerçəkləşdirmək üçün Suriyanı poliqona, fərqli qüvvələrin toqquşma meydanına çevirib. Səbəblərdən biri də bu ölkənin daxilində olan ziddiyyətlərin belə qabarıq formada və artıq zor müstəvisinə keçməsidir. Proseslər elə zor müstəvisində də davam edir. Təssüf ki, artıq söhbət hansısa hüquqdan, dövlət idarəçiliyindən getmir, fərqli düşüncəyə və mədəniyyətlərə malik olan qüvvələrin toqquşmasından gedir. Suriya üzərindən oyunlar gedir. Bu oyunların da qalibi olmayacaq. Hamı məğlub olacaq. Eyni proseslər tək Suriyada deyil, Liviyada da, İraqda da gedir. Bu, postimperialist məkanda imperiyaların yenidən toqquşması nəticəsində xalqlar, günahsız insanlar əziyyət çəkir.

- Suriya münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq Rusiya və Türkiyənin münasibətləri ciddi surətdə zədələnib. Belə söhbətlər gəzdi ki, Azərbaycan onların arasında sülhün yaranmasına vasitəçilik edə bilər. Siz bu müstəvidə Azərbaycanın vasitəçiliyini, rolunu necə görürsüz?

— Türkiyə Azərbaycan üçün qardaş, ona ən yaxın olan ölkədir. Rusiya ilə də Azərbaycanın tarixi tərəfdaşlığı və müsbət münasibətləri var. Belə bir gərginlik Azərbaycanın maraqlarına xələl gətirir. Amma burada Azərbaycanın rolunu şişirtməyə də ehtiyac yoxdur. Əslində biz Rusiya-Türkiyə qarşıdurması ilə deyil, Rusiya-NATO qarşıdurması ilə üz-üzəyik. Mən problemin həllini də Rusiya ilə NATO-nun münasibətlərinin düzəlməsində görürəm. Türkiyəyə də təkcə Türkiyə kimi deyil, NATO-nun bölgədəki ən əsas qüvvəsi kimi baxılmalıdır.

2201
Teqlər:
münaqişə, Asim Mollazadə, Suriya, Rusiya, Yaxın Şərq, Türkiyə, Azərbaycan
Əlaqədar
Azərbaycan XİN Suriya böhranı ilə bağlı mövqeyini açıqladı
Kerri Əsədi Suriyaya quru qoşunlarının yeridilməsi ilə hədələyib
Suriyada müharibə qızışır: NATO qırıcılarını bu ölkəyə göndərir
Əhməd Davudoğlu: Suriya-Türkiyə sərhədinə 15 minə yaxın insan gəlib
İlham Əliyevin Suriya mesajlarının pərdəarxası
İlham Əliyev Londonda "Suriyaya və regiona dəstək" konfransında iştirak edir
Şimali Dakotada qitələrarası ballistik raketlərin idarəetmə obyekti, arxiv şəkli

Co Bayden gəlsə, Strateji Hücum Silahları Haqqında Müqaviləni uzadacaqlar

104
(Yenilənib 23:19 20.10.2020)
Kremldən ABŞ-ın SHS-3 müqaviləsi ilə əlaqədar bəyanatını şərh edərkən bildiriblər ki, Moskva Vaşinqtonla strateji sabitliklə bağlı təmaslarını davam etdirir. Amerikaşünas Konstantin Bloxin Sputnik radiosunun efirindən bu məsələ barədə öz fikirlərini səsləndirib.

BAKI, 20 oktyabr — Sputnik. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib ki, Vaşinqton Vladimir Putinin SHS-3-ün (Strateji Hücum Silahları Haqqında Müqavilənin) daha bir il uzadılması təklifindən imtina etsə də, Moskva hər bir halda Amerika tərəfi ilə təmasların davam edəcəyinə ümid bağlayır.

Qeyd edək ki, bir qədər bundan əvvəl Ağ Ev Putinin mövcud müqavilənin yeni şərt irəli sürülmədən daha bir il uzadılması təklifini rədd edib.

"Biz ümid edirik ki, istənilən halda Amerika tərəfi ilə təmaslar davam edəcək. Ümumilikdə, əlbəttə ki, Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, müqavilənin uzadılması bizə vaxt qazandıra bilərdi. Qazanacağımız bu əlavə 12 ay ərzində silahlanmaya nəzarət məsələsi ilə bağlı substantiv və ciddi danışıqlar aparmaq mümkün idi", – deyə Peskov bildirib.

O, bütün dünyanı qlobal sabitlik və təhlükəsizliyin bu "məhək daşı"ndan məhrum etməyin çox fəlakətli nəticələrə gətirib çıxaracağını da vurğulayıb.

"Buna görə də biz hər bir halda Amerika tərəfinin bu sənədin müddətini uzatmağa hazır olduğunu eşitmək istərdik ", – deyə Prezidentin mətbuat katibi qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, hələlik bu sahədə gözlənilən inkişaf müşahidə olunmur, ancaq bu heç də o demək deyil ki, "təmasları tamamilə dayandırmaq lazımdır".

Rusiya Elmlər Akademiyası Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin aparıcı tədqiqatçısı, amerikaşünas, politoloq Konstantin Bloxin Sputnik radiosu-nun efirində bildirib ki, müqavilənin taleyi daha çox ABŞ-da bu yaxınlarda keçiriləcək prezident seçkisində kimin qalib gələcəyindən asılıdır.

"Əvvəla, Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Tramp Çinə nifrət edir və SHS-3-ü birbaşa Çinlə əlaqələndirir. İkincisi, ənənəvi olaraq Respublikaçılar Partiyası silahlanma üzərində nəzarəti dağıtmaq istəyir. Xatırladıram ki, Corc Buş (oğul) administrasiyası dövründə amerikalılar Anti-Ballistik Raket Sistemi (ABM) Müqaviləsindən, Tramp özü isə Orta və Qısa Mənzilli Raketlər və Açıq Səma müqavilələrindən imtina edib. Odur ki, Tramp seçkilərdə qalib gəlsə, ABŞ-ın SHS-3-dən çəkilmə ehtimalı olduqca yüksəkdir", – deyə Konstantin Bloxin bildirib.

Əgər Demokrat Partiyasının namizədi Cozef Bayden qalib gələrsə, o halda ekspertin fikrincə, müqavilənin uzadılması ehtimalı var.

"Ənənəvi olaraq, Demokrat Partiyası ruslarla strateji sabitlik mövzusunda danışıqlar aparmağın tərəfdarıdır. Xatırladım ki, mövcud müqavilənin müddətini Medvedev administrasiyası ilə Obama administrasiyası uzatmışdı. Ancaq kim qalib gəlirsə-gəlsin, bir neçə ayda yeni bir müqavilə bağlamaq, demək olar ki, mümkün deyil. Buna görə də mövcud müqavilənin müddətini ən azı bir il uzatmaq lazımdır ki, həmin dövrdə yenisi qəbul olunsun", – deyə ekspert bildirib.

Qeyd edək ki, SHS-3 silahlanmanın məhdudlaşdırılması ilə bağlı Rusiya və ABŞ arasında qüvvədə olan yeganə müqavilədir. 5 fevral 2011-ci ildə qüvvəyə minmiş müqavilənin müddəti 5 fevral 2021-ci il tarixində başa çatacaq. Əgər müqavilə yenilənməsə, artıq dünyada bu iki böyük nüvə gücünün silah arsenallarını məhdudlaşdıran heç bir sənəd mövcud olmayacaq.

104
Yerevan mənzərəsi, arxiv şəkli

Ermənistanda demoqrafik çöküş: Müharibədən sonra daha da azalacaqlar

399
(Yenilənib 21:39 20.10.2020)
Torpaqlarımız uğrunda Azərbayanla müharibəni davam etdirən Ermənistanda gənclər arasında işsizlik də yüksək səviyyədədir. Əhalinin artım tempi isə azalmaqdadır.

Nigar İsgəndərova, Sputnik Azərbaycan

BAKI, 20 oktyabr - Sputnik. 1990-cı ildən etibarən Ermənistanda demoqrafik çöküş davam edir. Hazırda ölkə əhalisi rəsmi rəqəmlərə görə, 2 milyon 964 min 633-dür. Hansı ki, 1990-cı ildə bu rəqəm 3 milyon 538 min 171 olub. 1950-1990-cı illərdə ölkədə demoqrafik vəziyyət qismən yüksələn xətlə davam etsə də, 1990-cı ildən sonra doğumların aşağı olması ilə əhali sayında azalmalar qeydə alınıb. 2004-cü ildən etibarən əhalinin sayı 3 milyondan da aşağı düşüb.

Bu gedişlə Ermənistanı nə gözləyir?

Politoloq İlqar Vəlizadənin Sputnik Azərbaycan-a dediyinə görə, Ermənistanın rəsmi statistikası və ekspertlər də qeyd edir ki, son illərdə bu ölkədə demoqrafik balans kəskin pisləşib:

"Bəzi regionlarda, xüsusi ilə də Ermənistanın Luri regionunda ötən il tarixdə ilk dəfə olaraq depopulyasiya qeydə alınıb. Yəni, əhali sayı kəskin şəkildə azalıb. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət də mürəkkəbləşir və bütün bunların fonunda ölkədən böyük köç davam edir. İllik olaraq 35-40 min insan Ermənistanı tərk edir. Bəzi illərdə isə bu rəqəm daha da yüksək olur. Bu şəxslər Ermənistanı daimi əsaslarla tərk edənlərdir. Real olaraq Ermənistanda yaşayanlar isə 2 milyon və hətta bundan bir qədər də azdır".

"Bu şəxslər daimi olaraq xaricdə qalırlar. Sadəcə olaraq erməni vətəndaşlığını da saxlayırlar. Yəni, bu şəxslərin sayı bu gün rəsmi olaraq Ermənistan əhalisinin sayına daxil edilir", - deyə politoloq bildirib.

Dənizkənarı bulvar
© Sputnik / Murad Orujov

İ.Vəlizadə deyir ki, hərbi hissədə qeydiyyatda dayanan şəxslərin də real sayı azdır: "Səfərbərlik qəflətən elan olundu. Bu səbəbdən ölkənin kənarında olan şəxsləri hərbiyə cəlb etmək elə də asan deyil. Düşünmürəm ki, xaricdən könüllü olaraq gəlmək istəyənlərin sayı çox olsun".

Ekspertin sözlərinə görə, getdikcə əhalisinin sayı azalmaqda olan Ermənistanı bununla daha böyük faciə gözləyir:

"Müharibə üçün uyğun yaşda olan, reproduktiv hesab edilən insanların cəbhədə ölmə ehtimalı nəzərə alınsa, deyə bilərik ki, qarşıdakı illərdə Ermənistanın artım tempi daha da aşağı düşəcək. Təcrübə göstərir ki, 80-cı illərdə Ermənistanda əhali artımı ilə 90-cı illərdə qeydə alınan artımı müqayisə etdikdə, rəqəmlər 90-larda 40 faiz azalıb. Bilavasitə olaraq Qarabağ münaqişəsi də bu rəqəmlərə təsir göstərib. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması növbəti onilliklərdə əhali sayının 2010-cu illə müqayisədə kəskin şəkildə azalacağını gözləyə bilərik".

Ermənistanda əhalinin illik artım sürətinə nəzər salaq: 1958-ci ildə illik olaraq bu rəqəm 3.72 faiz olubsa, sonrakı illərdə rəqəmlərdə enmə qeydə alınıb. Belə ki, 1966-cı ildə bu rəqəm 2.93, 1983-cü ildə 1.41 faiz olub. 1987-ci ildən isə əhali artımında daha kəskin azalmalar qeydə alınıb. Belə ki, 1987-ci ildən bu rəqəmlər 1.76-dan daha da aşağı enərək 1993-cü ildə 2.32 faizə çatıb. 1994-cü ildən əhali artımında cüzi dinamika qeydə alınsa da, 2014-cü ildən yenidən azalmalar olub. Belə ki, 2014-cü ildən bu yana 2020-ci il ən az əhali artımı olan il kimi qeydə alınıb. Cari ildə əhali artımı 0.19 faiz olub.

Beləliklə, Ermənistan bütün dünya əhalisinin 0.4 faizini təşkil edib. Bununla da Ermənistan əhali sayına görə dünya ölkələri sırasında 137-ci yerdə qərarlaşıb. 1975-ci ildə isə Ermənistan bu siyahıda 118-ci yerdə idi. Gələcək illərdə əhalinin sayı ilə bağlı proqnozlar isə heç də bu ölkə üçün ürəkaçan deyil. Qarşıdakı onilliklərdə Ermənistanda əhali sayının daha da azalacağı, 2050-ci ildə 2 milyon 816 min 112 olacağı proqnozlaşdırılır.

2020-ci ildə Ermənistanda kişilər arasında gözlənilən ömür yaşı 71.8, qadınlar arasında isə 78.9 olub.

Qeyd edək ki, bu rəqəmlər https://www.worldometers.info-da yerləşdirilib və mənbə olaraq BMT, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar göstərilib.

Dünya Bankının məlumatına görə, Ermənistanda bəzi sahələrdə qadınların aktivliyi kişilərlə müqayisədə daha yüksəkdir. Məsələn, ötən il kənd təsərrüfatında çalışanların 32.8 faizini qadınlar, 26.9 faizini isə kişilər təşkil edib. Xidmət sahələrində çalışanların 58.2 faizini qadınlar, 48.9 faizini isə kişilər təşkil edib.

Bu ölkədə qadınların sayı kişilərlə müqayisədə daha yüksəkdir. Belə ki, 2015-ci ilə aid olan rəqəmlərə görə, Ermənistanda qadınların sayı 1 566 461, kişilərin sayı isə 1 391 270 olub.

2018-ci ildə Ermənistanda 0-14 yaşlılar əhalinin 20.63 faizini, 15-64 yaşlılar 68.11 faizini, 65 yaş və daha yuxarı olanlar isə ümumi əhalinin 11.25 faizini təşkil edib. 2012-ci ildə isə Ermənistanda 15-64 yaşlı əhali ümumi əhalinin 69.68 faizini təşkil edib. Doğulanlar arasında kişilərin sayı isə 75 min 160 olub. Həmin ildə qadınlar arasında təbii artım 40 min 29, doöulanların sayı isə 66 min 19 olub.

Torpaqlarımız uğrunda Azərbayanla müharibəni davam etdirən Ermənistanda gənclər arasında işsizlik də yüksək səviyyədədir. Belə ki, 2007-ci ildə gənclər arasında işsizlik 11.62 faiz təşkil edibsə, həmin ildən sonra bu rəqəm durmadan artıb. Gənclər arasında işsizlik həddi 2009-cu ildən 39.87 faizi keçib. Hazırda gənclər arasında işsizlik 35.49 faiz olub.

Ümumilikdə, öncəki illərlə müqayisədə Ermənistanda ölüm statistikası da artıb.

Azərbaycana gəldikdə isə rəqəmlərdə sadəcə olaraq onu qeyd etmək olar ki, 2019-cu ildə ölkəmizdə təbii artım 85 min 263 olub. Doğumların sayı isə 141 min 179 olub. Beləliklə qeyd olunan ildə əhalinin hər min nəfərinə düşən təbii artım 8.7, hər min nəfərə düşən doğum sayı isə 14.3 olub. 2019-cu ildə doğulan kişilər arasında təbii artım 45 min 234 olub.

Azərbaycan əhalisinin 2,4 milyon nəfərini və ya 24,5 faizini gənclər təşkil edir. Bu isə elə Ermənistanın demək olar ki, bütün yaş kateqoriyaları üzrə əhalisinin sayına bərabərdir. 2018-ci ildə ölkədə nikaha daxil olanların 77,0 faizini gənclər təşkil etməsi də müsbət tendensiyalardan biridir.

399
Türkiyənin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi

Azərbaycan Türkiyə birgə daha bir uğura imza atdı

0
TANAP tikinti dövründə təhlükəsizlik və keyfiyyət baxımından nail olduğu ən yüksək göstəricilərə və ekosistemlər nəzdində yaratdığı müsbət sosial, iqtisadi və mədəni dəyərlərə görə "İlin layihəsi" elan olunub.

 

BAKI, 20 oktyabr — Sputnik. Trans-Anadolu Qaz Boru Kəmərinin (TANAP) layihə idarəçiliyində qazandığı beynəlxalq uğurlara yenisi əlavə edildi. Layihə, proqram və portfel idarəçiliyi üzrə dünyanın ən böyük peşəkar birliklərindən olan, mərkəzi ABŞ-da yerləşən Layihə İdarəçiliyi İnstitutu (PMI – Project Management Institute) TANAP-ı "İlin layihəsi" kateqoriyasında layihə idarəçiliyi sahəsində nüfuzlu mükafata layiq gördü. Bu barədə SOCAR-dan Sputnik Azərbaycan-a məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Türkiyənin ən böyük birgə iqtisadi layihələrindən olan və Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seqmentini təşkil edən TANAP qürurverici uğurlara imza atmağa davam edir. Dünya üzrə qəbul olunmuş standartlar, sertifikat proqramları, peşəkar icma fəaliyyətləri, elmi araşdırmalar və kurslar vasitəsilə böyük bir şəbəkə yaradan, layihə, proqram və portfel  idarəçiliyi sahəsində peşəkar standartların inkişafını dəstəkləyən, mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Layihə İdarəçiliyi İnstitutu (PMI – Project Management Institute) tərəfindən "İlin layihəsi" kateqoriyasında mükafata layiq görüldü.

TANAP tikinti dövründə təhlükəsizlik və keyfiyyət baxımından nail olduğu ən yüksək göstəricilərə və ekosistemlər nəzdində yaratdığı müsbət sosial, iqtisadi və mədəni dəyərlərə görə "İlin layihəsi" elan olunub. Bu sahədə 50 ildən artıq bir müddətdə fəaliyyət göstərən PMI dünyada müxtəlif sahələr üzrə 2,9 milyon peşəkar üçün texnoloji dəyərlər yaratmaqla yanaşı, layihə idarəçiliyi proseslərində müəyyənləşdirdiyi standartların tətbiqi proseslərində yüksək təşkilati nəticələrə nail olan və cəmiyyətə müsbət təsir göstərən layihələri mükafatlandırır.

 

0