Mərkəzi Bank

Mərkəzi Bankdan gələn il üçün manat diaqnozu

182
(Yenilənib 11:29 29.12.2017)
"Xarici şokları effektiv absorbasiya etmək qabiliyyətini nəzərə alaraq Mərkəzi Bank çevik məzənnə rejimini saxlayacaq"

BAKI, 29 dekabr — Sputnik. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2018-ci il və ortamüddətli dövr üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanat yayıb. Sputnik Azərbaycan xəbər verir ki, bəyanatda deyilir:

"Yeni qlobal iqtisadi reallıqlara uyğun olaraq son illərdə həyata keçirilən davamlı stabilləşdirmə tədbirləri nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlığın əsasları yaradılıb. Tədiyyə balansı tarazlaşıb, valyuta ehtiyatlarına təzyiq azalıb, milli valyutanın xarici dəyəri sabitləşib və inflyasiya gözləntiləri nisbətən səngiyib.

Bu müsbət nəticələr dərin makroiqtisadi manevr və çevik koordinasiya olunmuş makroiqtisadi siyasət çərçivəsinin tətbiqi sayəsində mümkün olub. Mərkəzi Bank yeni pul siyasəti rejimi çərçivəsində makroiqtisadi dayanıqlığa yönəldilmiş siyasət həyata keçirib, siyasət faiz dərəcəsi və pul təklifi mənbələri makroiqtisadi sabitlik və milli iqtisadiyyatın inkişafının təmin edilməsi hədəflərinə uyğun şəkildə tənzimlənib.

Ölkədə makroiqtisadi sabitliyi möhkəmləndirmək və dayanıqlı iqtisadi artıma nailolmaq ortamüddətli makroiqtisadi siyasətin başlıca prioritetidir. Bu prioritetin reallaşdırılması sıx koordinasiya olunmuş makroiqtisadi çərçivə və gözləntiləri effektiv idarə edən pul siyasəti rejimi vasitəsi ilə mümkündür. Bütövlükdə, formalaşdırılan yeni makroiqtisadi sabitlik və inkişaf platforması iqtisadiyyatı xarici və daxili şoklardan effektli qorumağa imkan verməklə milli iqtisadiyyatın yüksək artım trayektoriyasına qayıtmasını təmin edəcək.

Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsi şəraitində manat ilin əvvəlindən 4% möhkəmlənib ki, bu da inflyasiya gözləntilərinə və dollarlaşmaya azaldıcı təsir göstərib. Çevik məzənnə rejimi şəraitində II rübdən sonra milli valyuta əlavə möhkəmlənmə təzyiqi altında olub.

Manatın əhəmiyyətli möhkəmlənməsi bir sıra mikro və makro risklərin reallaşmasına yol aça bilərdi. Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsi, büdcəyə valyuta transfertlərinin reallaşması ilə bağlı çətinliklər şəraitində fiskal sektorun likvidliyə olan tələbatı pul bazasının artımına və monetar şəraitə təsir göstərən əsas amil olub. 2017-ci ilin 11 ayında pul siyasətinin əsas əməliyyat hədəfi olan manatla pul bazası 10,5% artıb.

2018-ci ildə pul siyasəti hədəflərinə nail olmaq üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankı sərəncamındakı maliyyə alətlərindən makroiqtisadi vəziyyətə adekvat istifadə edəcək, bu alətlər üzrə kəmiyyət parametrləri proqnozlaşdırılan və faktiki inflyasiya arasındakı fərqdən asılı olaraq çevik dəyişdiriləcək. AMB banklar tərəfindən likvidliyin effektiv idarə edilməsinə şərait yaratmaq və pul siyasəti hədəflərinə nail olmaq üçün özünün müxtəlif müddətli çərçivə və açıq bazar əməliyyatlarını aktiv saxlayacaq. Alətlərdən istifadə bank sistemindəki likvidlik vəziyyətindən asılı olacaq. Struktur likvidlik profisiti olduğu təqdirdə Mərkəzi Bankın sterilizasiya əməliyyatları üzrə portfeli genişlənə bilər.

Siyasət qərarları qəbul edilərkən pul siyasətinin transmissiyası xüsusiyyətləri nəzərə alınacaq, qərarlar qabaqlayıcı rejimdə qəbul ediləcək. Pul bazarının inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq pul siyasəti alətlərinin təkmilləşdirilməsi davam etdiriləcək. Əməliyyat hədəfinə effektiv şəkildə nail olmaq, alətlər üzrə kəmiyyət parametrlərini adekvat müəyyən etməyə imkan verən likvidliyin monitorinqi və proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri davam etdiriləcək. Beləliklə, hökumətin birrəqəmli inflyasiya proqnozunu da nəzərə almaqla sərəncamındakı alət və mexanizmlərdən istifadə edərək Mərkəzi Bank 2018-ci ildə inflyasiyanı 6-8% civarında saxlamağa çalışacaq.

Makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığının gücləndirilməsi, bu əsasda sürətli və inklüziv iqtisadi artıma nail olunması ortamüddətli dövrdə qarşıda duran başlıca vəzifədir. Ortamüddətli dövrdə makroiqtisadi siyasət ilk növbədə makroiqtisadi sabitliyin başlıca göstəricisi olan aşağı inflyasiyaya yönələcək. Aşağı və proqnozlaşdırıla bilən inflyasiya qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırır, ev təsərrüfatları və müəssisələrə yığım və investisiyalara dair qərarları daha uzun planlaşdırma horizontunda qəbul etməyə imkan verir.

Bu səbəbdən AMB orta və uzunmüddətli dövrə inflyasiyanın hədəflənməsi rejimini optimal pul siyasəti rejimi olaraq görür. Bu rejimə keçid şərtlərinin realizasiyası istiqamətində işlər davam etdiriləcək.

Proqnozlaşdırılan neft qiymətləri ilə (45 ABŞ dolları) 2018-ci ildə tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabında profisitin olacağı gözlənilir. İdxalın əvəzlənməsi və ixracın stimullaşdırılması istiqamətində qəbul edilmiş qərarların cari əməliyyatlar hesabına müsbət təsiri növbəti ildə və ortamüddətli perspektivdə də davam edəcək. Kapital və maliyyənin hərəkətinə isə əsasən iri enerji layihələrinin reallaşdırılması ilə bağlı kapital axınları təsir edəcək.

Ümumilikdə qiymətləndirmələrə əsasən, proqnozlaşdırılan tədiyyə balansı və Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun transfertlərinin həcmi 2018-ci ildə valyuta bazarında stabilliyi təmin etməlidir. Manatın məzənnəsinin uzunmüddətli trendini məhz bu fundamental makroiqtisadi amillər formalaşdırır. Valyuta bazarının uzunmüddətli sabitliyi üçün tətbiq edilən valyuta nəzarətinin optimallaşdırılması da mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Fiskal siyasətdəki nisbi yumşalmanı nəzərə almaqla Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2018-ci ildə konservativ pul siyasətini davam etdirəcək. Bunun üçün AMB adekvat monetar şəraitin formalaşmasını təmin edəcək.

2018-ci ildə faiz dəhlizinin parametrləri iqtisadi tsikl göstəriciləri, inflyasiya riskləri balansının təhlili və maliyyə bazarlarının müxtəlif seqmentlərində gedən proseslər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdiriləcək. Mərkəzi Bank inflyasiyanın dinamikasını və inflyasiya gözləntilərini nəzərə alaraq uçot dərəcəsinin real səviyyəsinin pozitiv zonada qalmasına üstünlük verəcək.

Xarici şokları effektiv absorbasiya etmək qabiliyyətini nəzərə alaraq Mərkəzi Bank çevik məzənnə rejimini saxlayacaq. Mərkəzi Bank milli valyutanın fundamental makroiqtisadi amillərdən irəli gəlməyən qısamüddətli dəyişkənliyinin qarşısının alınması məqsədi ilə məhdud sayda və həcmdə valyuta bazarına müdaxilə edə bilər".

182
Teqlər:
manat, bəyanat, rejim, siyasət, valyuta, tədiyyə balansı, makroiqtisadi siyasət, pul, Azərbaycan Mərkəzi Bankı, məzənnə, iqtisadi artım, AMB
Əlaqədar
Məmmədov: “Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi yüksəkdir”
Mərkəzi Bank dolları bahalaşdırdı
Mərkəzi Bank qərarını açıqladı
Manatdan xarici valyutalar qarşısında dirəniş
FED-in artım qərarı və manatın müəmmalı taleyi
Один из авторов рейтинга DB Симеон Дянков

Doing Business reytinqi ətrafında qalmaqal: Azərbaycanın göstəricilərini kim aşağı salıb?

4
(Yenilənib 20:16 17.09.2021)
WilmerHale şirkətinin apardığı yoxlama nəticəsində məlum olub ki, ölkədə aparılmış islahatları nəzərə almamaq barədə tapşırıq bolqar iqtisadçısı, DB-nin inqişaf iqtisadiyyatı üzrə keçmiş direktoru, Bakıya qarşı düşmən mövqedə olan Simeon Dyankov tərəfindən verilib.

BAKI, 17 sentyabr - Sputnik. Dünya Bankı (DB) bundan belə müxtəlif ölkələrdə biznesin aparılması şərtləri barədə illik Doing Business reytinqini dərc etməyəcək və gələcəkdə ölkələrdəki işgüzar və investisiya mühitinin qiymətləndirilməsi üçün yeni yanaşmalar işləyib hazırlayacaq.

ABŞ-ın WilmerHale hüquq şirkətinin dünya bankının sifarişi ilə dərc etdirdiyi hesabatın müəllifləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, Bankın rəhbərliyi Çinin biznes reytinqinin yaxşılaşdırılması üçün əməkdaşlara təzyiq göstərib. Qeyd lolunur ki, 2018-ci il üçün Çinin reytinqdə mövqeyi yeddi pillə yuxarı göstərilib. Bundan əlavə Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-nin də reytinqi süni olaraq artırılıb, Azərbaycanın göstəriciləri isə, əksinə, aşağı salınıb.

DB-nin keçmiş icraçı direktoru və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) hazırkı amir-direktoru Kristalina Georgiyeva əməkdaşlara təzyiq göstərməsi barədə fikirləri inkar edir.

“Mən DB-nin 2018-ci il Doing Business hesabatında mənim roluma dair pozuntularla bağlı təhqiqatın nəticələri və şərhlərlə qəti şəkildə razı deyiləm”, - deyə o bildirib.

İtmiş KPI (əsas səmərəlilik göstəriciləri)

Ötən yay DB müxtəlif ölkələrdə biznesin aparılması şərtləri barədə illik Doing Business reytinqini dərc etməyəcəyini bildirmişdi. Səbəb hesabatlardakı məlumatların düzgün təhlil olunmasının dəqiqləşdirilməsi idi.

Beləliklə bank son beş hesabatdakı məlumatların yoxlanılacağına söz verərək World Bank Group-a Doing Business üçün məlumatların toplanması və emalının daxili auditinin keçirilməsinə dair müraciət etmişdi.

Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, Doing Business 2020 hesabatında Azərbaycan-a dair üç istiqamətdə (“Elektrik şəbəkələrinə qoşulma”, “Müqavilələrin icrası”, “Sərhəd ticarəti” indikatorları üzrə) göstəricilər lazımi şəkildə dəyərləndirilməyib: balların sayı süni şəkildə aşağı salınıb. WilmerHale şirkətinin apardığı yoxlama nəticəsində məlum olub ki, ölkədə aparılmış islahatları nəzərə almamaq barədə tapşırıq bolqar iqtisadçısı, DB-nin inqişaf iqtisadiyyatı üzrə keçmiş direktoru, Bakıya qarşı düşmən mövqedə olan Simeon Dyankov tərəfindən verilib.

Doing Business 2020 hesabatında müvafiq düzəlişlər etdikdən sonra Azərbaycan-ın xalları 76,7-dən 78,5-ə qaldırılıb. Bununla da ölkənin dünya reytinqində mövqeyi 34-dən 28-ə yüksəlib (ümumilikdə reytinqdə 191 ölkə nəzərdə tutulub). Buna baxmayaraq, yenə də pis təəssürat qalıb.

Yeri gəlmişkən, keçmiş əməkdaşları bir ağızdan Dyankovun “tiran”, “kobud”, “zəhərli” insan olduğunu deyiblər.

Başqasının ölçüsü ilə özünə don biçmək lazım deyil

Bakıda WilmerHale-in tədqiqatının nəticələrini pisləyirlər.

“Məgər biz Qarabağın bərpasında “sivil dünyanın” yardımına ümid etməyimizə dəyərmi?”, deyə qarabağ Dirçəliş Fondunun sədri Rəhman Hacıyev ritorik sual verir.

O qeyd edir ki, ölkənin taleyi yalnız azərbaycanlıların əlindədir, beynəlxalq institutların demokratiya barədə dedikləri gəlişi gözəl sözlər isə tamamilə boş danışıqdır.

Mənim yuxarıda dediklərim Qərb ölkələrinə inkişaf etməyə imkan verən dövlət idarəçiliyi prinsiplərini tətbiq etməli olmadığımız anlamına qətiyyən gəlməməlidir.

Amma bu, başqalarının nümunəsinin kor-koranə tətbiqi olmamalı, bugünkü vəziyyət unudulmamalıdır (mədəni xüsusiyyətlər, qlobal çağırışlar, milli maraq və məqsədlər). Mən əminəm ki, bu gün bizim əsas vəzifəmiz Qarabağın bərpasıdır. Bu onun dirçəlişi və Böyük Azərbaycana yenidən inteqrasiyasıdır. Və buna həmrəylik, ümummilli birlik, bu müqəddəs məqsədə çatmaq yolunda özünü qurban verməyə hazır olmadan nail olmaq sadəcə mümkünsüzdür. Bizi məqsədli şəkildə reytinqlərdə aşağı yerlərə salacaq, faktları təhrif edəcəklər”, - deyə Hacıyev bildirib.

Biznes mühitini reytinqlərsiz də yaxşılaşdırmaq lazımdır

Rusiyada biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məsələsi DB-nin Doing Business hesabatından asılı olmayaraq əsas məsələ olaraq qalır. Bunu cümə günü jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

“Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması hansısa reytinqlərlə bağlı deyil. Reytinq bir ölçüdür. Məsələ isə hecə var idisə, eləcə də qalır”, - deyə Peskov vurğulayıb.

Həmçinin oxuyun:

Daha Doing Business reytinqi dərc olunmayacaq

4
Teqlər:
Dünya Bankı, hesabat

Orxan Məmmədov: “KOBİA özünüməşğulluq proqramına dəstək göstərir”

5
(Yenilənib 16:20 17.09.2021)
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov deyib ki, agentlik tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin satışına müxtəlif sərgilər çərçivəsində dəstək göstərilib
Orxan Məmmədov: “Artıq 38 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 73 nəfər işlə təmin edilib”

“KOBİA özünüməşğulluq proqramına dəstək göstərir və ötən dövrdə 400-dən çox vətəndaşın proqrama qoşulmasına KOBİA tərəfindən dəstək təmin edilib”. Sputnik Azərbaycan xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov “Azərbaycanda sosial sahibkarlıq: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda Forumundakı çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, əlilliyi olan şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi üçün onlar Agentliyin dəstəyi ilə təlimlərə cəlb olunur: “Agentlik tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin satışına müxtəlif sərgilər çərçivəsində dəstək göstərilib. KOBİA “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai Birliyi ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Vətən müharibəsi qazilərinin və şəhid ailələrinin üzvlərinin işlə təmin edilməsinə dəstək məqsədilə başladılmış “Məşğulluq marafonu”nu çərçivəsində KOBİA-nın çağırışına qoşulan 190 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 345 vakant iş yeri çıxarılıb. Artıq 38 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 73 nəfər işlə təmin edilib”.

Orxan Məmmədovun fikirlərinə audiofaylda qulaq asa bilərsiniz

5
Град размером с куриное яйцо в Австралии - видео

Qərb bölgəsinə dolu düşüb, çaylarda sel müşahidə olunub

0
Hazırda qərb rayonlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə edilir. Gədəbəy RİH–dən bildiriblər ki, təbiət hadisəsi ilə əlaqədar hər hansı fəsad barədə məlumat daxil olmayıb.

BAKI, 17 sentyabr - Sputnik. Bu gün səhər saatlarından başlayaraq qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edilib. Sputnik Azərbaycan-ən bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, temperatur 5-10 dərəcə aşağı düşüb.

Dağlıq ərazilərə, əsasən Gədəbəy və Tovuzun dağ kəndlərinə leysan yağıb, qısa müddətli dolu düşüb.

Gədəbəy rayonunun Novo-İvanovka, Novo-Saratovka, Böyük Qaramurad kəndlərinə kiçik ölçülü dolu müşahidə olunub. Təsərrüfatlara ciddi ziyan dəymədiyi bildirilir.

Hazırda qərb rayonlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə edilir. Gədəbəy RİH–dən bildiriblər ki, təbiət hadisəsi ilə əlaqədar hər hansı fəsad barədə məlumat daxil olmayıb.

Qeyd edək ki Tovuzun dağ kəndləri olan Kirən, Əhmədabad, Yanıxlı və Əsrik Cırdaxan kəndlərində də leysan yağıb, bəzi kəndlərdə isə xırda həcmli dolu qeydə alınıb. Hazırda qeyri-sabir hava şəraiti davam edir.

Həmçinin oxuyun:

Sabah özünüzlə çətir götürməyi unutmayın!

0
Teqlər:
sel, dolu