Seulda milli geyimdə olan qadın, arxiv şəkli

Uzaq diyarlarda füsünkar mədəniyyət, şərqdə açan əsrarəngiz çiçək

495
(Yenilənib 15:00 05.02.2021)
Bəlkə də xalq olaraq oxşar taleyi yaşadığımız koreyalıların mədəniyyətinə olan marağım “parçalanmış xalq” taleyinin ortaqlığından qaynaqlanır.

Asiyanın ucqarında, dünyanın digər hissəsindən fərqli, qapalı və ənənəvi mədəniyyətə sahib bir ölkədir Koreya. Dünyanın ucqarındakı bu ölkənin özünəməxsus mədəniyyəti və ədəbiyyatı ölkəmizdə az tanınsa da, olduqca zəngin və maraqlıdır.Yazımızın girişindəcə bir məsələni ayırd edək, Koreya ədəbiyyatı dedikdə, hansı Koreya nəzərdə tutulur? Biz Koreya ədəbiyyatından bəhs edərkən Şimali Koreyanın, yoxsa Cənubi Koreyanın ədəbiyyatını nəzərdə tuturuq? Adətən ədəbi diskurslarda Koreya ədəbiyyatı deyərkən, məlum səbəblərdən Cənubi Koreya ədəbiyyatı nəzrdə tutulur. Elə bu yazıda da, “Koreya ədəbiyyatı” deyərkən biz Cənubi Koreya ədəbiyyatını nəzərdə tuturuq.

Tanınmış Koreya ədəbiyyatçıları, eyni zamanda koreya ədəbiyyatının araşdırmaçıları hesab edir ki, müasir Koreya ədəbiyyatı 1894-cü il burjua islahatlarından sonra formalaşmağa başlayıb, 1905-ci ildə yeni mərhələyə qədərm qoyub, lakin ölkənin müstəmləkədən azad edilməsinin ardınca xalqın bölünməsi ədəbiyyatın da parçalanmasına səbəb olmuşdur.

Koreya ədəbiyyatı öz inkişafını müstəmləkə şəraitində, kənar təsirlərin olduğu dövdə belə davam etdirib.  İlkin mərhələdə “qərb tipli modernləşmə”ni təbliğ edən Koreya ədəbiyyatı zaman keçdikcə istiqamətini və mahiyyətini dəyişməyə başladı. Növbəti mərhələdə Koreya ədəbiyyatında ənənəvi cəmiyyətin təməllərinin məhv olmasını və yapon müstəmləkəçiliyini üstüörtülü şəkildə tənqid edən, sol meyillərdən imtina edən, realizim və xalq ənənələrə sadiq, folklor təməli güclü olan mistik ədəbiyyat paralel şəkildə inkişaf edib. Bu gün dünyada özünəməxsus yeri və çəkisi olan Koreya ədəbiyyatı ənənələri və folkloru əsas götürərək, mistik mövzularla fərqli bir aura yaradır.

Hər bir ölkənin ədəbiyyatının öz xüsusiyyətləri var. Ancaq bütün kriteriyaları ilə, Koreya ədəbiyyatı tamamilə spesifikdir. Düşünürəm ki, Koreya ədəbiyyatının fərqli və spesifik olmasının bir səbəbi də, bu Şərq ölkəsinin parçalanmasıdır. Xalqın, ölkənin parçalanması ilə, Koreyada ədəbiyyatdakı ideoloji parçalanmanı ifadə edən "pundan munxaq” (parçalanmış xalqın ədəbiyyatı) termini populyarlaşıb.

Ötən əsrin sonlarında dünyada, eləcə də postsovet ölkələrində Koreya ədəbiyyatına marağın böyük olduğunu deyə bilmərik. Bu baxımdan Koreya ədəbiyyatı ölkəmizdə digər xalqların ədəbiyyatı qədər populyar olmayıb.

2014-cü ildə London Kitab Yarmarkasında, 2017-ci ildə İstanbul Kitab Yarmarkasında qonaq ölkə Cənubi Kareyanın olması bu ölkənin ədəbiyyatına diqqəti daha artırdı. Hazırda Cənubi Koreya ədəbiyyatı və mədəniyyəti bütün dünyada çox ciddi şəkildə maraq doğurur. Müasir Koreya ədəbiyyatının dünyada tanınması və sevilməsində Xvan Son Yenin, Kim Sın Okın, Li Mun Yel, Şin Kyon Sukun böyük rolu olsa da,  2016-cı ilin “Man Buker” Mükafatının qalibi Han Kanq ölkəsinin ədəbiyyatının tanınmasında çox böyük rol oynayıb. Müəllifin Azərbaycan dilinə də tərcümə edilən “Vegeterian” romanı həm ona, həm də Koreya ədəbiyyatına dünyada şöhrət qazandırdı.

Ölkəmizdə də son dönəmlər Koreya ədəbiyyatına maraq göstərildiyini deyə bilərik. “Qanun” Nəşriyyatı Han Kanqın “Vegeterian” romanını, TEAS Press Nəşriyyatı isə Hvanq Sok Yonqun “Şahzadə Bari” romanını tərcümə edərək, oxuculara təqdim edib. Müəyyən elektron resurslarda Koreya folklorundan, poeziyasından və nəsrindən edilmiş tərcümələrlə rastlaşmağımız da sevindiricidir. Koreya ədəbiyyatı ilə ilkin tanışlığım Han Kanqın “Vegeterian” romanı ilə başlasa da, sonradan Koreya dilindən türk, ingilis və alman dilinə tərcümə olunmuş müxtəlif müəlliflərlə tanış oldum. Eyni zamanda etiraf edim ki, spesifik, ənənəvi olduğu üçün Koreya mədəniyyətinə, kinosuna, incəsənətinə xüsusi maraq göstərirəm. Bəlkə də xalq olaraq oxşar taleyi yaşadığımız koreyalıların mədəniyyətinə olan marağım “parçalanmış xalq” taleyinin ortaqlığından qaynaqlanır.

Müasir Koreya ədəbiyyatının ən yaxşı romanlarından biri, heç şübhəsiz ki, Hvanq Sok Yonqun “Şahzadə Bari” romanıdır. Ədəbiyyat üzrə Nobel Mükafatçısı Kenzaburo Oe, Hvanq Sok Yonqu “Asiyanın ən güclü səsi”,  “Şahzadə Bari” romanını isə “Asiya qitəsini silkələyən ən güclü romanlardan biri...” hesab edir. Hvanq Sok Yonq Çində doğulub, Vyetnam müharibəsində iştirak edib, sürgün həyatı yaşayıb, həbsdə olub və siyasi aktivistlik edib. Müəllifin yaşadığı həyatın ağırlığını məhz haqqında danışdığımız romanda da hiss etmək mümkündür.

“Şahzadə Bari” romanın qəhrəmanı müxtəlif səbəblərdən doğulduğu yeri tərk etməyə məcbur qalan, qürbətdə yaşamağa məhkum olan milyonlarla mühacirdən biridir. Şimali Koreyanın ucqar şəhərlərindən birində – Çonqcində illərlə oğlan övladı arzulayan ailənin yeddinci qız övladı dünyaya gəlir. Ailəsini çətinliklə dolandıran altı qız atası, yeddinci övladının da qız olmasından bərk əsəbiləşir və qızını meşəyə atır. Nənəsinin köməkliyi ilə tapılan körpə qızcığaza Koreya əfsanələrindən birinin qəhrəmanının – Şahzadə Barinin adını verir. İnsanların taleyini oxumaq qabiliyyətinə yiyələnən Barinin taleyi, adını daşıdığı Şahzadə Bariylə oxşardır. Siyasi proseslərin qızışmasından sonra Koreyada minlərlə uşaqdan biri olan, bu çəkişmələrdə, aclıqda və səfalətdə ailəsini itirən Bari, böyük məhrumiyyətlərlə öz həyatı üçün mücadilə aparır. Yaşadığı yeri tərk edərək, müxtəlif şəhərlərə, daha sonra Çinə üz tutur. Çində qarşılaşdığı iyrənc hadisələr onu vətənindən çox uzaqlara, qərb dünyasına aparıb çıxarır. Şahzadə Bari dirilik suyunu, həyat iksirini tapmaq üçün uzaq səfərə çıxdığı kimi, kiçik və zavallı Bari də uzun və uzaq və çətinliklərlə dolu səfərə çıxır.

Onun bu səfər ərzində yaşadıqları, mühacirətin və köçkünlüyün ağrılı tərəfləri az qala hər səhifədə oxucunu sarsıdır. İnsan faciəsini bu qədər ciddi şəkildə işləyən və dərindən duyan müəllifin mistika və reallıq arasındakı nağılvari üslubu oxucunu Barinin səfər yoldaşına çevirir. Qəhrəmanın yaşadıqları çox böyük insanlıq faciəsinə – yurdsuzluğa, mühacirliyə, tənhalığa ciddi mənada işıq tutur. Müəllifin Koreya xalq mahnısından romana seçdiyi epiqrafda deyildiyi kimi: “Aydın mavi səmada kiçik ulduzlar qədər, bizim həyatımızda kədər də çoxdur”. Və oxucu “Şahzadə Bari”ni oxuyarkən bu kədəri iliklərinə qədər hiss edir.

Müəllif, qədim Koreya əfsanəsinin motivlərini özündə ehtiva edən bu roman vasitəsi ilə, bu günümzə, insan övladının amansızlığını, əxlaqi deqredasiyanı, cəmiyyətin biganəliyini, dünyanın yaşamaq üçün nə qədər çətin bir yer olduğunu gözlər önünə sərir. Hvanq Sok Yonq öz müasir nağılında müasir dünyanın ikili standartları ilə yanaşı, mübarizənin də əhəmiyyətini gözardı etmir.

Əsərdə diqqətimi çəkən məqamlardan biri də, müəllifin islam dininə və mədəniyyətinə ehtiramla yanaşması, qərb dünyasında müsəlmanlara qarşı yersiz önyarğını özünəməxsus şəkildə tənqid etməsidir. ABŞ-da baş verən “11 sentyabr” teraktı, ABŞ-ın Əfqanıstana qoşun yeritməsi, adı çəkilməsə də Quantanamoda müsəlman əsirlərə münasibət, İngiltərədə müəsəlmanların və digər mühacirlərin yaşadığı məhrumiyyətlər kifayət qədər aydın şəkildə tənqid edilir. Asiyanın ucqarında doğulan və heç bir dinə inanmayan, mistik güclərə sahib olan koreyalı Bari, çətin günlərində müsəlman Əbdül babaya sığınır, onun nəvəsi ilə ailə qurur. Eyni zamanda tək allaha inanan Əbdül babanın mənsub olduğu islam dini ilə, öz ənənəvi inancı arasında oxşarlıqlar tapır. Yazıçı Hvanq Sok Yonqun müsəlmanlara isti münasibətini, dinlər və mədəniyyətlər arasındakı oxşarlıqları, multikultural dünyaya, birliyə, bərabərliyə çağırış kimi qəbul edə bilərik.

Həyatın ən çətin sınaqları ilə üzləşən Bari yad ölkədə ümidini itirmir. Mistik motivasiya fonunda; “İnsanın özünün yaşamaq əzmi olmalıdır. Yalnız bu təqdirdə başqaları sənə inanıb köməklik edər.” – öyüdünü unutmur, bağışlamağın, əfv etməyin ən böyük insani məəziyyət olduğunu dərk edərək, ümidlə mübarizəsini davam etdirir və qalib gəlir...

Oxucuda buraxdığı ciddi təəssüratı, təhkiyəsini, üslubunu, aktuallığını nəzarə alsaq, “Şahzadə Bari” romanını Koreya ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrindən biri hesab etmək olar.

495
Qadın iti ilə sahildə, arxiv şəkli

Zəhmətkeş qadınların bayramı, yoxsa...

487
(Yenilənib 00:31 08.03.2021)
Tarixçəsi nə qədər qarışıq və mübahisəli olsa da, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü əslində zəhmətkeş, qadın hüquqları və insan haqları uğrunda mübarizə aparmış inqilabçı qadınların xatirəsinin yada düşdüyü gündür.

8 mart 1857-ci il. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində tekstil sektorunda çalışan 40 000 qadın aşağı məvacibə, 12 saatlıq iş rejiminə və pis iş şəraitinə etiraz olaraq tətilə başladı. Lakin ABŞ polisi aksiyaya amansızcasına müdaxilə etdi. Qadınlar fabriklərdə və fabriklərin qarşısında qurulan barrikadalarda çarəsiz və köməksiz qaldı. Polisin qəddar və amansız müdaxiləsinin ardınca başlayan yanğınlarda 129 qadın həlak oldu. Həlak olan qadınların dəfni olduqca izdihamlı keçdi...

8 mart 1908-ci il. Amerika sosial-demokratlarının çağırışı ilə Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları başladı. Aksiyalarda 15 000-dən artıq qadın iştirak etdi. İllər öncə polis zorakılığı və yanğın nəticəsində öldürülən qadınların xatirəsi anıldı, onların tələbləri ilə oxşar tələblər irəli sürüldü. Aksiya qansız bitdi. Baş tutan aksiyanın devizi "Çörək və Gül" idi...

8 mart 1909-cu il. Amerika Sosialist Partiyası 1908-ci ildə Nyu Yorkda keçirilən etiraz aksiyalarını xatırlamaq üçün ilk "Beynəlxalq Qadınlar Günü" tədbirini keçirdi.

26-27 avqust 1910-cu il. Danimarkanın Kopenhagen şəhərində II Sosialist İnternasiyonalına bağlı Beynəlxalq Sosialist Qadınlar Konfransı keçirildi. Konfransda Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının nümayəndə heyətində təmsil olunan Klara Setkin və yoldaşları hər il "Qadınlar günü" keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdi və təklif qəbul edildi.

Beynəlxaq Qadınlar Günü ilə bağlı müxtəlif tarixi hadisələr var və bu xranologiyanı uzatmaq mümkündür.

***

8 mart Beynəlxaq Qadınlar Gününün yaranması elə də uzaq tarix olmasa da, bu günlə bağlı müxtəlif tarixçələr, müxtəlif əhvalatlar danışılır və yazılır. Bəzi şaiyələrə görə 1910-cu ildə "Qadınlar Günü"nün qeyd olunması təklifini irəli sürən yəhudi əsilli Klara Setkin bu günlə bağlı ideyanı yəhudilərin "Purim bayramı" ilə üst-üstə düşməsini nəzərə alaraq irəli sürüb. Hər halda yəhudi təqviminə görə müxtəlif günlərə təsadüf edən "Purim bayramı" məhz 1910-cu ildə 8 mart tarixinə təsadüf edirmiş.

Eyni zamanda bu tarixi günü Rusiyada 1917-ci ildə baş tutan Sosialist inqilabi ilə əlaqələndirənlər də var. Çar Rusiyasında qadınların ağır həyat tərzinə qarşı etiraz nümayişi 1917-ci ilin 8 martında baş tutub. "Çörək və Sülh" devizi ilə xatırlanan bu nümayişdən sonra 8 mart "Qadınlar günü" kimi bütün Avropada qeyd edilməyə başlanıb. Sosialist inqilabının rəhbəri Leninin bu günün qeyd edilməsindəki rolu da danılmazıdır. Keçmiş SSRİ-də 1965-ci ildən etibarən 8 mart qeyri-iş günü idi.

BMT-də isə 1975-ci ilin 8 martı ilk dəfə Beynəlxalq Qadınlar Günü olaraq qeyd edildi. İki il sonra, 1977-ci ildə isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumi Qurultayında 8 mart, "qadın hüquqları və beynəlxalq sülh günü" olaraq qəbul edildi...

***

Tarixçəsi nə qədər qarışıq və mübahisəli olsa da, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü əslində zəhmətkeş, qadın hüquqları və insan haqları uğrunda mübarizə aparmış inqilabçı qadınların xatirəsinin yada düşdüyü gündür. Dolayısıyla bu bayram öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan, həyatın bütün sahələrində kişilərlə çiyin-çiyinə çalışan zəhmetkeş qadınların bayramıdır. Bu günün yaranmasının kökündə mübarizə, bərabərlik ideyası və inqilabi dəyərlər var. Qərb dünyası bu bayramı BMT-nin 1977-ci il Qurultayından sonra daha geniş şəkildə qəbul etməyə başlayıb. Günümüzdə kapitalist dünyası bu bayramı da geniş şəkildə və rahatlıqla istismar edə bilir. Artıq "Beynəlxalq Zəhmətkeş Qadınlar Günü" sadəcə "Beynəlxalq Qadınlar Günü" kimi qeyd edilir və kapitalist çılğınlığın bir parçasıdır. Bu günü bayram edən böyük əksəriyyət qeyd etdiyi günün tarixçəsindən, yaranma səbəbindən ümumiyyətlə xəbərsizdir. Təsəvvür edin ki, zəhmətkeş və inqilabçı qadınların mübarizəsinin xatirəsinə elan olunan, dünyada sosialist qadınların həmrəyliyi sayəsində formalaşan bu bayram indi kapitalizm üçün geniş bazar imkanları yaradıb. Hər il hədiyyələrə, dəbdəbəli bayram tədbirlərinə və bayram istirahətlərinə milyonlar xərclənir. Bu arada qeyd edim ki, kapitalizm, hətta ona düşmən olan ideologiyanın mübarizə tarixini də istismar etməyi bacaran əcaib bir sistemdir.

***

Ölkəmizdə bu bayram sovet dönəmindən bu yana qeyd edilir. 8 mart təqvimdə qeyri-iş gündür, ölkə başçısı hər il 8 mart Beynəlxaq Qadınlar Gününündə Azərbaycan qadınlarını təbrik edir. Azərbaycan qadını mental, dini basqılara baxmayaraq həyatın bütün sahələrində kişilərlə çiyin-çiyinədir.

"Vətən müharibəsi" ərəfəsində, Azərbaycan qadının vətənpərvərliyi və mübarizliyi gözəl nümunələrdən biri idi.

Ancaq təəssüf ki, hələ də xoşagəlməz hadisələrə şahid oluruq. Cəmiyyətin qadına münasibəti ürəkaçan olmasa da, zamanla bunun düzələcəyinə, namus cinayətlərinin, erkən nikahların, qadın qətllərinin aradan qalxacağına, sivil cəmiyyətə çevriləcəyimizə ümid edirik, bunun üçün çalışırıq. İnanırıq ki, Azərbaycan qadını cəmiyyətimizin formalaşmasında, irəli getməsində, inkişafında öz mübarizəsindən geri dönməyəcəkdir.

Son illərdə ölkəmizdə formalaşan feminst hərəkatın fəaliyyəti geniş kütlələr tərəfindən düzgün qəbul edilməsə də, feministlərin qadın hüquqları ilə bağlı keçirdiyi müxtəlif tədbirləri və aksiyaları da gözardı etmək olmaz. 1995-ci ildə isə Azərbaycan rəsmi şəkildə qadınlara qarşı münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyanın tələblərinin yerinə yetirilməsində, ölkəmizin modern dünya ilə yanaşı addımlamasında hamımız maraqlı olmalıyıq.

***

Sonda sevimli şairlərimdən Orxan Vəlinin "Quantitatif" şeiri ilə 8 mart Beynəlxaq Qadınlar Gününü münasibəti ilə bütün Azərbaycan qadınlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm:

"Gözəl qadınları sevirəm

Zəhmətkeş qadınları da sevirəm

Gözəl zəhmetkeş qadınları

Daha çox sevirəm..."

487
Teqlər:
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 Mart bayramı, 8 mart günü, 8 mart
Roma Papası Fransis İraqda

İlk Papa bizim üçün sadəcə, Klara xala

136
(Yenilənib 00:34 08.03.2021)
Biz həyat tərzimizə ad axtarmamışıq, bir qədər şablon səslənsə də, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri həmişə mehriban şəkildə yaşayıblar.

Qayıtmaq istəyənlər və istəməyənlər

Məcburi köçkünlər doğma torpaqlarına qayıtmaq istəyirmi? "Qaçqınkom" bu sualın cavabını tapmaq üçün sorğuya başlayıb. Minalanmış ərazilərə postlardan yayınaraq keçmək istəyənlərin, ərazilərin təmizlənməsini səbirsizliklə gözləyənlərin, kəndindən gələn videonu göz yaşları ilə izləyənlərin çoxluğu deməyə əsas verir ki, əksəriyyət "hə" deyəcək. Şübhəsiz, bu qərarda bölgədəki infrastruktur və iş imkanları da əhəmiyyətli rol oynayacaq.

Bu arada BMT araşdırıb ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər Azərbaycan torpaqlarına qayıtmaq arzusunda deyillər: "qaçqın vəziyyəti"nə düşən erməni ailələrinin 85%-dən çoxu hazırda yaşadıqları yerlərdən köçmək istəmirlər.

"Azərenerji" isə açıqlayıb ki, bu ilin sonunadək Qarabağın 90%-i elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

Koronavirus kəşfləri

Böhranlar həm də fürsətlər yaradır. Götürək, koronavirusu. Elektronlaşma, onlayn xidmətlər adi halda bu qədər sıçrayışa nail ola bilərdilərmi? İnnovativ axtarışlar bütün sahələrdə, bütün beyinlərdədir.

Niderlandda Peter van Veys adlı ixtiraçı koronavirus infeksiyasını standart testlərdən daha sürətli və daha asan müəyyən etməyə imkan verən bir cihaz yaradıb. İxtiraçının hazırladığı cihazda hava daxil olmayan kabinə girən şəxslər ya qışqırır ya da mahnı oxuyurlar. Bu zaman havanın təmizlənməsi işini icra edən cihaz həmin şəxsin ağzından çıxan bütün hissəcikləri toplayır və analiz edir, koronavirus infeksiyasının olub-olmadığını aşkar edir.

2011-ci ildə baş verən dəhşətli zəlzələ və sunami qurbanlarının anıldığı bu günlərdə Yaponiya sakini insanların ölən doğmaları ilə "danışmaları" üçün telefon köşkü hazırlayıb. İntiharların artıdığı, hətta "Tənhalıq Nazirliyinin yaradıldığı yaponları başa düşmək olar. İndi eyni "ixtira"nı ingilislər və polyaklar öz ölkələrində koronavirusdan həyatlarını itirmiş yaxınları ilə "danışmaq" üçün təkrarlamaq istəyirlər.

İlk Papa və Klara xala

Tarixdə ilk dəfə olaraq Roma Papası yolunu İraqdan salıb. 2000-ci illərin əvvəlləri ilə müqayisədə İraqdakı xristian əhalinin sayı 80% azalıb. Papanın səfərinin əsas səbəblərindən biri bölgədəki xristianlara dəstək nümayiş etdirməkdir. Hər halda, ümid edək ki, bundan da ali məqsəd var: dinlərarası dialoq.

Fikir verirsinizmi, multikulturalizm, dinlərarası dialoq bizim üçün yeni terminlərdir. Biz həyat tərzimizə ad axtarmamışıq, bir qədər şablon səslənsə də, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri həmişə mehriban şəkildə yaşayıblar. Məsələn, bizim 90-cı illərdə Sumqayıtda erməniəsilli qonşumuz var idi, ancaq ona nəinki kimsə "gözün üstə qaşın var, demirdi", digər qonşulardan o, heç nə ilə fərqləndirilmirdi. Hətta torpaqlarımızı işğal etmiş xalqın nümayəndəsi olan qadın bizim üçün sadəcə, Klara xala idi… Çünki o, Ermənistan dövlətinə görə məsuliyyət daşıya bilməzdi.

Vaksinləşdirdiklərimizdənsinizmi?

Dünyanın bir çox ölkələrinin vaksin ala bilmədiyi bu günlərdə zəngin ölkələrin sifarişləri dayanmaq bilmir. Bayden amerikalıların növbəti yazda normal həyata qayıda biləcəklərini açıqlayıb. İtaliya isə "Britaniya ştammı" gənclərə daha çox təsir etdiyinə dair xəbərdarlıq edib. İtalyanlar COVID-19 və onun daha yoluxucu növləri ilə mübarizə aparmaq üçün mövcud sərt tədbirləri əlavə tədbirlərlə yeniləyib və karantin müddətini 6 aprelə qədər uzadıblar. Norveçlilər isə peyvəndin əks təsirindən şübhələnirlər. Belə ki, vaksinasiyadan sonra bu ölkədə yüzdən çox insan ölüb. Buna görə də hökümət işçi qrup yaradıb.

Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro isə COVID-19 əleyhinə Rusiya istehsalı olan peyvəndi vurdurduqdan sonra Tvitterdəki canlı yayımda rus dilində "spasibo" ifadəsini işlədib. Bu arada 6 mart tarixinədək Azərbaycanda 17,495 nəfər vaksinasiya olunub. Amma hələ ki, Çin dilində danışan yoxdur.

Tərəzi Allahı?

ABŞ-ın Ticarət Nazirliyi Aleksey Navalnı işinə görə Rusiyanın 14 təşkilatın adını "qara siyahı"ya salıb. ABŞ sanksiyaları bu vaxtadək İrana münasibətdə çox funksional və populyar idi. Bu yaxınlarda Rusiyadan S-300 raketlərini aldığı üçün Ağ Ev rəsmi Ankaranın da bəzi təmsilçilərini "qara siyahı"sına salmışdı.

Maraqlıdır, kim ABŞ-ı dünyadakı ədalət tərəzisinin sahibi təyin edib?! Nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu Vaşinqton təkbaşına necə müəyyən edir?!

Narkotikin PR-ı

Bütün fəaliyyət növlərində onlayn xidmətlərə keçid, görünür, Əlini də həvəsləndirib. O da məhsullarını onlayn rejimdə hərraca çıxarmaq üçün əvvəlcə təbliğat işlərinə start verib. Gəl ki, polis uşağın siftəsini korlayıb.

Sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ edən videolar yayan Əli İsmayılzadəni asayiş keçikçiləri klavyatura arxasında tutublar. Yada salaq ki, Ə.İsmayılazadə bu işdə pioner deyil, ondan öncə də eyni motivdə saxlanılanlar olmuşdu. Ancaq görünür, Əli "gözü çıxmış qardaşları"ndan heç nə öyrənməyib.

İsti və soyuq yer

Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Baş nazir Nikol Paşinyanın Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən kənarlaşdırılması ilə bağlı vəsatətini ikinci dəfə imzalamadı. Xaos, anarxiya, toqquşmalar fonunda dərinləşdikcə, dərinləşir... Bu ölkə üçün SSRİ sanki yenicə dağılıb.

Köçəryanın bu həftə Rusiyalı jurnlistlərə müsahibəsində "əgər müharibənin nəticələri tərəflərdən birini qane etmirsə, bu, o deməkdir ki, yeni müharibə başalaya bilər" tezisini irəli sürdü. İndi gəlin, müharibənin içində çıxan hərbçinin dediklərinə baxaq. 19 yaşlı Hayk: "Bu müqavilə imzalanmasaydı, hətta indiki vəziyyətdə də olmazdıq. Bütün ordumuz orada ölmüş olardı. Və burada olan bir çox insanın orada nə baş verdiyindən xəbəri yoxdur".

Müsahibəsində Versal Sülh müqaviləsini xatırladan və Ermənistanı Almaniya ilə müqayisə edən Köçəryanın deyəsən, harasısa isti yerdədir, erməni xalqından və ordusundan xəbəri yoxdur.

136

Bayram bayrama qarışıb - Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Gününün FOTOLAR-ı

0
(Yenilənib 19:35 08.03.2021)
Buludlu hava şəraitinə baxmayaraq, bu gün "Qadınlar bayramı"nı bakılılar şəhər gəzintisi, kafe və restoranlara axışmaq, bayramlaşma, hədiyyə alıb-verməklə qeyd edir. Sputnik Azərbaycan bayram gününün Bakısından fotoreportaj hazırlayıb.

Pandemiya ilə bağlı karantin dövrünün bir sıra qaydaları qüvvədə olsa da, Bakıda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü gəzintilər və bol buketlərlə qeyd olunur. Əlbəttə ki, gözəl bir gül buketi sizi ən buludlu gündə də sevindirəcək və üzünüzə təbəssüm qonduracaq. 

Ənənəvi olaraq bu gün şəhərin hər yerində əllərində sevgililəri və sevdikləri üçün gül buketləri və hədiyyələr olan kişiləri görə bilərsiz.

Küçədə çiçək və hədiyyəlik əşyalar satanlar üçün də bu gün əsl bayramdır. Çünki çoxdandır pandemiya səbəbindən toy, nişan, ad günü, bayram mərasimləri olmadığı üçün, onların alveri o qədər də yaxşı getməyib. 

Sputnik Azərbaycan oxucularını Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edir və bayram əhval-ruhiyyəsini fotolentlə bölüşür.

0
 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il

 • © Sputnik / Murad Orujov

  Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü, 8 mart 2021-ci il